Bovenschoolse formatie

Hebben wij als gmr instemmingsrecht over de omvang van het bovenschools management? En geldt dit ook voor de ondersteuning van het bovenschools management?

Natuurlijk. Het aantal formatieplaatsen voor bovenschools management en bijbehorende ondersteuning, een centrale dienst of bestuursbureau, hoort deel uit te maken van het bestuursformatieplan. Bovenschoolse werknemers komen net zo goed voor rekening van de werkgever. Zowel de cao als de wms schrijven voor dat het personeelsdeel van de gmr hiermee moet instemmen voor de invulling van deze formatie een feit is. Inrichting van bovenschools management betekent dat werkzaamheden en taken van de afzonderlijke scholen verschuiven naar het centrale bureau. Probeer eerst vast te stellen om hoeveel werk het gaat en hoeveel menskracht daarvoor nodig is. Daarna hangt daar een prijskaartje aan: verschuiving van budgetten.
Spreek over de ruimte die afzonderlijke scholen houden voor een eigen beleid.

Verschenen in Infomr 4/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren