Lekker werken in expertisegroep

Hoe kom je over een dieptepunt heen in de gmr? Door de klachten uit te spreken en dan de zaak opnieuw op de rails te zetten bijvoorbeeld, zoals de aanpak was bij PROO, een stichting met dertien scholen voor openbaar basisonderwijs op de Veluwe. Begin 2005 begon een planmatig veranderingstraject met externe begeleider. Drie bijeenkomsten met de algemeen directeur legden de basis voor cultuurverandering. En om de goede wil niet te laten ontsnappen, kwam er een ‘manifest van de gmr' dat de opbrengst van de sessies beschrijft.

Gmr-voorzitter Barbara Schreuder constateert dat dit basisdocument goed heeft gewerkt. Er staan wederzijdse verwachtingen in, het doel van de samenwerking, werkafspraken, intenties en de structuur.
Naast het jaarplan kent deze gmr ook het fenomeen startdocument, bedoeld voor elk nieuw onderwerp. Er staat het doel in beschreven, de route van onderzoek tot oordeel en besluitvorming, het tijdspad en de rol die de gmr speelt. Voorzitter Schreuder heeft 24 leden in de gmr en dat veranderde niet: de scholen wilden allemaal vertegenwoordigd blijven. Wel is uit de groep een dagelijks bestuur gevormd.
Omdat je in een mr van 24 niet alles uitputtend kunt bespreken, zijn er ook expertisegroepen. Die verzorgen de voorbereiding van een onderwerp, halen informatie bij deskundigen in het bestuursbureau van de school of elders en presenteren het punt dan in de gmr-vergadering. Afspraak is dat elk onderwerp drie keer kan terugkomen: informatief, oordeelsvormend en tenslotte besluitvormend.
Zo bereikt de groep diepgang, vertelt de gmrvoorzitter, en dat kan doordat is afgestapt van de oude werkwijze waarbij iedereen elk onderwerp een beetje deed. Debatten in 2007 zijn levendig, motiverend en gaan over de kern van de zaak. Ze leveren gmr-adviezen op waar de organisatie mee verder kan.
Een laatste advies voor wie het ook zo wil doen: houd steeds in de gaten of je het afgesproken proces nog volgt, geef de vergadering ruimte om ook daarover te spreken en stel het manifest bij wanneer dat nodig is.

Verschenen in Infomr 3/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren