De werkvloer is leeg. En verder?

Hoe ging het de afgelopen zomermaanden op de scholen? Stoelen op de tafels, kasten leeg, geen onderwijs op de werkvloer in de zomermaanden.

Werknemers in de scholen zijn met vakantie, evenals de leerlingen. De verleiding is groot aan te nemen, dat er dan ook niks gebeurt op de school. Misschien is dat op sommige plaatsen ook wel zo, maar een tocht langs diverse schoolgebouwen laat zien dat er heel wat leveranciers bezig zijn met het aanbrengen van zonneschermen, het zand in de zandbak te vervangen, de marmoleumvloer in de was te zetten of complete verbouwingen uit te voeren.
Hopelijk weet de mr van die verbouwingen, of is de raad voor de zomer in ieder geval betrokken bij het nemen van de onderliggende bestuursbesluiten.

Wanneer werkt wie door?
Dat voor het onderwijs hinderlijke werkzaamheden in uitvoering zijn tijdens de vakantie, vinden leden van de mr vanzelfsprekend. Natuurlijk gaat dat werk door terwijl zij met vakantie zijn. Maar hoe zit het als hun eigen positie aan de orde is? Stel, de pmr is bijvoorbeeld druk in overleg met de directie over nieuw in te voe- ren functies. Laten we even aannemen dat het overleg niet erg vordert. De meningsverschillen lopen hoog op, begin mei is duidelijk dat directie en personeel er samen niet uitkomen. De tijd gaat dringen. De directie vindt het onvermijdelijk toch zaken in beweging te zetten met het oog op het nieuwe schooljaar. Dus net als het interessant gaat worden, heeft de mr geen vergadering meer gepland en gaan de meeste leerkrachten met vakantie.
Niet erg handig.

Tijdens de vakantie geen beslissingen?
"Maar een vakantie schort de besluitvorming toch op?" kreeg het informatie- en adviescentrum van de AOb deze zomer weer eens te horen van een lid met een vraag. Dat kan wel, maar het is een wijdverbreid misverstand dat elk overleg in deze periode onmogelijk is. Natuurlijk is het lastig om in de zomermaanden iedereen tegelijk bijeen te krijgen voor vergaderingen. De één toert met z'n caravan door Frankrijk, de ander wandelt op bergschoenen door de Picos de Europa maar er is ook altijd wel een kleine delegatie aan het werk. Sommige besluiten moeten wel worden genomen omdat er simpelweg een deadline is die de school niet mag overschrijden. En tijd verstrijkt, ook in de vakantie.

Maar hoe los je dat dan op?
Het is verstandig om binnen je mr voor de vakantie afspraken te maken over hoe leden elkaar kunnen vervangen. Houd er rekening mee dat het nodig kan zijn om in een kleine bezetting toch een besluit te nemen. En spreek iets af zodat je dergelijke ad-hocbesluiten achteraf evalueert en formeel goedkeurt als dat procedureel noodzakelijk is. Hangt er voor de vakantie een geschil in de lucht, laat de zomer daar dan niet overheen gaan maar meldt de procedure voor de vakantie aan bij de geschillencommissie. Soms is een spoedbehandeling mogelijk in overleg met de commissie, maar je wint in ieder geval tijd. Wie wacht tot september, zet zichzelf op een achterstand als het hele onderwijs na de vakantie weer staat te trappelen om te beginnen.

Verschenen in Infomr 3/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren