Arjo de Groot: 'Als jong broekie zie ik mezelf als bruggenbouwer'

Hij was ooit de jongste basisschooldirecteur van Nederland op christelijke school De Schakel in het Betuwse dorpje Meteren. Inmiddels is Arjo de Groot (31) docent Nederlands en wiskunde aan het protestants christelijke Koningin Wilhelmina College, iets verderop in Culemborg. Omdat hij wel lol heeft in ‘het kijken naar de hoofdlijnen' ging hij vrijwel meteen in de mr.
"In die jaren als directeur was ik gewend geraakt aan het denken op een ander niveau. Ik zat aan de andere kant van de tafel en heb wel affiniteit met dit werk. Ik voel me ook niet een leraar in hart en nieren. Leuk werk, maar ik ben geen vakidioot. Ik zit nu in een fase dat ik nadenk over 'wat ik later wil worden'. Dat moet in ieder geval iets worden voor een groter deel buiten de klas", vertelt Arjo op een regenachtige dinsdagavond, een uurtje voor aanvang van een reguliere vergadering van de mr.
Arjo is inmiddels plaatsvervangend voorzitter. Vanavond is hij echter voorzitter omdat de echte wegens verblijf in het buitenland geen tijd meer heeft. "Het enige wat ik vreselijk vind aan dit werk, zijn die stapels papier die je door moet worstelen", zegt de vmbo-docent bij de basis beroepsgerichte richting met leerwegondersteuning. "Wat bij ons niet meer houdbaar is, verdwijnt naar het praktijkonderwijs of richting speciaal onderwijs."

Het KWC is een brede scholengemeenschap met praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium. De streekschool telt een kleine tweeduizend leerlingen en zo'n 225 personeelsleden. Het KWC profileert zich met 'sportklassen' (dubbel zoveel sportlessen), sinds vorig jaar met tweetalig onderwijs en met veel uitwisselingsprogramma's met scholen elders in Europa. Van oudsher is er ook veel aandacht voor cultuur. De afgelopen jaren heeft de school voor vele miljoenen euro's 'genieuwbouwd'. Het hoofdgebouw is opgewaardeerd en met nieuwbouw uitgebreid. Vmbo en praktijkonderwijs kregen twee jaar geleden een nieuw gebouw pal tegenover het hoofdgebouw. Deze afdelingen zaten verspreid op verschillende verouderde locaties in het Lekstadje.

Professionaliseren
Niet alleen de stenen, maar ook de organisatie is de afgelopen jaren flink aangepakt. Leen van Driel, de vorige rector, had als opdracht van zijn bestuur om de zaak te professionaliseren. "Het was hier voor Van Driel acht jaar geleden aantrad een beetje 'ouwe-jongens-krentenbrood' en vriendjespolitiek", weet Arjo uit de overleveringen. "Ik heb Van Driel niet zo vaak meegemaakt. Een zakelijke man met een taakgerichte benadering. Er zit nogal wat oud zeer hier. Ook daarom heb ik me aangemeld voor de mr. Als jong broekie zie ik mezelf als een bruggenbouwer tussen de oude garde en de nieuwe generaties docenten", zegt De Groot, die Van Driel vorig jaar zag vertrekken naar Rabobank Nederland. Daar is hij hoofd opleidingen geworden.
Van Driel kwam vorig jaar uitgebreid in de landelijke pers met zijn pleidooi voor kortere vakanties én minder lesuren voor docenten.
Arjo: "Zijn laatste jaren was Van Driel minder betrokken bij het totstandkomen van de beleidsstukken. Hij had vrij gekregen voor zijn promotie-onderzoek. Door de onduidelijke en scherpe communicatie over en weer werd het personeel steeds kritischer, waardoor de directie nog minder open werd. Die neerwaartse spiraal wilde ik doorbreken. Dat lukt aardig. Zo heeft een aantal mr-leden meegedraaid bij het opstellen van beleidsplannen. Dit gebeurde onder meer bij het nieuwe formatieplan, de begroting en bij een voorstel voor nieuw taakbeleid. Ook de planning heeft aandacht gekregen. Die is daardoor nu niet alleen ambitieus, maar vooral ook realistischer geworden."

Formatieplan
Ellen Dupuis, plaatsvervangend rector onder Van Driel, zwaait nu de scepter. Volgens Arjo iemand met meer oog voor de menselijke verhoudingen. Ze blijft bij aanvang van de mrvergadering bescheiden bij de deur wachten tot voorzitter De Groot, die even een half uurtje zonder haar het gebruikelijke vooroverleg had, de rector verder wenkt. Op de agenda onder meer het Concept Formatieplan 2007/2008. De vragen aan Dupuis komen vooral uit de docentengeleding. Of de excursie naar Krakau nog wel op het programma moet blijven. "Ik geloof dat er maar vijf of zes leerlingen mee zijn geweest en drie docenten. Die verhouding heeft de directie ook verbaasd. Dus daar moeten we nog eens goed naar kijken", zo pareert Dupuis deze vraag met een vrolijke licht-cynische ondertoon. "Daar komen we op terug", klinkt het veelvuldig bij de andere vragen.

Concurrentie
Het grootste probleem dat deze avond op tafel komt is de 'profilering van havo en vwo'. Culemborg is gezegend met twee brede, in omvang vergelijkbare, scholengemeenschappen. Het openbare vijftien jaar jonge Lek en Linge, dat zichzelf graag profileert als leukste school van Nederland, snoept momenteel vooral havo/vwo-leerlingen weg. Het KWC wordt daarentegen het komende schooljaar geconfronteerd met een instroom van zestig procent vmbo-leerlingen en veertig procent voor de andere afdelingen. De organisatie is ingericht op fifty/fifty en de hele mr vreest dat 'als de daling eenmaal is ingezet deze moeilijk is te keren'.

In het Concept Formatieplan 2007/2008 wordt de tendens wel aangestipt maar ontbreekt een concreet strijdplan, vinden diverse mr-leden. "Wanneer stellen we een leerlingenstop in voor het vmbo?, vraagt één van de docenten zich zelfs af. Dupuis meldt dat bestuur en directie 'een strategie gaan ontwikkelen'. Het dagelijks bestuur van de mr wordt hierbij ook uitgenodigd. Ook put ze hoop uit voornemens van het Anna van Rijn College en College De Heemlanden om in het aan de overkant van de Lek gelegen Houten het vmbo-onderwijs uit te breiden. "Dan komen er in ieder geval ongetwijfeld minder vmbo-leerlingen uit Houten deze kant op."

Spannende dagen
Arjo de Groot heeft als voorzitter deze avond een makkie. Hij hoeft vrijwel niets te zeggen en de sfeer is dik in orde. Dat was begin april wel even anders. Lijnrecht stond de unanieme mr tegenover de directie. Met vijf scholen in de regio wilde de directie een convenant sluiten. De vmbo-afdeling van het KWC zou daardoor uitgebreid worden met een afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid. Maar het vmbo/ praktijkonderwijs-gebouw barst nu al uit de voegen. "Hoe de directie de ruimteproblemen dacht op te lossen was voor ons onduidelijk. Onze vragen werden niet tijdig beantwoord. Door die onduidelijkheid konden en wilden we niet akkoord gaan. Het KWC zou dan in de regio natuurlijk een modderfiguur slaan. Dit laatste was iets dat niemand wilde. Enkele uren voor de ondertekening kwam van de sectordirecteur gelukkig voldoende duidelijkheid over de oplossingsrichtingen. Tevens bleek dat er in de directie enige miscommunicatie was geweest. Dat waren spannende dagen. Soms moet je als mr even flink zijn. Dat maakt de directie hopelijk ook wat kritischer op zichzelf. Gelukkig slaap ik door dit soort situaties niet slechter. Toen vonden ze onze interventie niet leuk, maar het leidt op deze school absoluut niet tot blijvend boze gezichten."

Alleen maar leuk
Dat de sfeer op het KWC in orde is blijkt ook wel als de fotograaf van Info.mr voorafgaand aan de vergadering een 'leuke plek' zoekt om Arjo op de foto te zetten. Vwo-leerling en mr-lid Suzanne Westland is net binnen komen druppelen. "We hebben hier alleen maar leuke plekken", flapt ze er spontaan uit. Maar meteen daar achteraan: "Dat is op Lek en Linge wel anders. Als je daar binnen komt is het net een ziekenhuis. En ik kan het weten, want mijn zusje zit daar. De uitstraling van deze school is warmer. Ik vind ook dat het KWC veel meer individuele leerlingzorg biedt. Een prima school, maar ik ben natuurlijk wel blij dat ik in het laatste jaar zit", zegt Suzanne, die met deze reactie ook voor de vergadering al meteen duidelijk maakte dat er van in Culemborg sprake is van 'enige schoolstrijd'.

"Ons vmbo groeit onder andere omdat we net een nieuw gebouw hebben. Dat trekt altijd. Lek en Linge bouwt nu nieuw voor de vmbo-afdelingen. Als dat klaar is trekt het daar waarschijnlijk weer aan", schat Arjo. "Bij Lek en Linge staat havo/vwo als excellent op de onderwijskaart. Bij ons het vmbo. Zij staan wat vaker in de regionale en plaatselijke kranten. Daar hebben wij de laatste tijd ook wat meer aandacht voor. Wij zijn goed in leerlingenzorg, mede hierdoor ontstaat ten onrechte het beeld dat we vooral een goede vmbo-school zijn. Ook ons havo/vwo heeft z'n zaakjes prima voor elkaar. De waarden en normen die beide scholen hoog in het vaandel proberen te houden verschillen ook niet zo heel erg. We moeten ons dus duidelijker profileren. Ik kom zelf uit een wat meer behoudende christelijke hoek en misschien ligt in die richting nog wat ruimte."

Verschenen in Infomr 2/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren