Geschoolde gmr kan begroting aan

Een onleesbare begroting, daar kun je als schoolbestuur niet mee aankomen anno 2007. De CVO Groep in Driebergen, bestaande uit vijf scholen voor christelijk voortgezet onderwijs van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, kreeg dan ook de gmr achter zich aan toen er toch zo'n ontoegankelijk document ter advies op tafel lag.

De gmr kon een sterke rol in de discussie veroveren doordat ze zich goed had voorbereid en over een lange adem beschikte. Dat begon bij de bestuurlijke samenvoeging van de scholen. Taaie onderhandelingen aan de hand van een eigen initiatiefvoorstel leidden tot een medezeggenschapstructuur en bijbehorende reglementen waar de toenmalige mr-leden en het college van bestuur van harte achter stonden.
Die mensen weten wat ze willen, moet de conclusie bij de bestuurders zijn geweest. Deze vorm van medezeggenschap kost veel tijd, maar de mr-leden hebben laten zien dat ze beargumenteerd kritisch tegenspel kunnen geven. Gmr-voorzitter Jan Menger beschrijft de huidige verhoudingen als respectvol, kritisch, open, eerlijk en betrokken. En dus vond de raad een luisterend oor met zijn opmerkingen over de begroting. Daar was namelijk, naast de onduidelijke opzet, vooral op aan te merken dat te veel personeelsgeld terecht kwam bij materiële
uitgaven.
Inzet van de gmr: werkdruk omlaag en een lay-out die overeenkomt met die van de jaarrekening. Twee vergaderingen waren nodig om een gefundeerd advies op te stellen en diezelfde week konden enkele gmr-leden, de financieel specialisten, op gesprek komen bij het college van bestuur. Die nam het advies zeer serieus. Het hoefde niet uitgesproken te worden, maar duidelijk was dat de gmr desnoods naar de geschillencommissie zou gaan als er helemaal niets veranderde.
Het college vroeg tijd en kwam toen tot vreugde van de gmr met een instemmende reactie: een nieuwe lay-out die één op één aansluit op de jaarrekening en minder personeelsgeld naar materiële zaken. Daarbij kreeg de gmr niet het volle pond, maar voldoende om in te stemmen, want er was zelfs een nieuwe post opgenomen met als doel de hoge werkdruk bij een deel van de docenten te analyseren. Bovendien bleef het aantal lessen gelijk.
Scholing, scholing en scholing, zegt Jan Menger, ligt aan de basis van zo'n succes. Gmrleden moeten in ieder geval weten hoe de grote lijnen van het meerjarig strategisch beleidsplan vertaald worden in de begroting. Wie nog meer wil weten over de fijne kneepjes van deze gmrstrategie, kan per e-mail (j.menger@casema.nl) Jan Menger bereiken.

Verschenen in Infomr 2/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren