Arbocatalogus, een taak voor de mr?

Klopt het dat onze school vanwege de Arbowet straks aan de slag moet met een Arbocatalogus? En wat is de rol voor de mr daarbij?

De overheid vindt dat werkgevers en personeel best zelf kunnen bepalen hoe werkplekken veilig en praktisch zijn ingericht. De arbeidsomstandighedenwet bemoeit zich er daarom minder mee. Er staat nog wel een doel in, bijvoorbeeld goed meubilair en schone lucht, maar de staat somt niet meer op hoe de werkgever dat doel moet bereiken.
In plaats daarvan maken de vakbonden en werkgeversorganisaties, per branche of sector een Arbocatalogus. Variatie mag: er zijn meer manieren om goede arbeidsomstandigheden te bereiken en een moderne organisatie kan zelf kiezen welke het beste past.
Als de documenten klaar zijn, kijkt de Arbeidsinspectie of de beschreven middelen inderdaad geschikt zijn om het doel te bereiken. Zo ja, dan krijgt de catalogus de status van beleidsregel. Zo weet de werkgever zeker dat hij aan alle voorschriften voldoet als hij Arbomaatregelen uit de catalogus toepast.
Vanwege de landelijke schaal van werken spelen gmr en individuele werkgevers geen rol bij het opstellen van de Arbocatalogus. Wel krijgen ze de papieren op hun bureau als ze aan de slag gaan met het plan van aanpak voor veiligheid dat iedere school moet hebben. Dit plan, onderdeel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) moet namelijk aangeven welke maatregelen er volgen om arbeidsrisico's weg te nemen of te beperken. En dan is het personeelsdeel van de gmr ook weer aan de beurt: het heeft instemmingsrecht op de inhoud van het plan van aanpak.

Verschenen in Infomr 2/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren