Achterban zoet houden?

Onze directeur heeft moeite met de verslagen van de mr-vergaderingen omdat hierin opvattingen van de raad naar buiten worden gebracht. Die zouden onnodig onrust met zich mee kunnen brengen. De mr-verslagen zouden daarom beperkt moeten blijven tot zaken waarover al afspraken zijn gemaakt. In hoeverre doen we er goed aan om deze zienswijze te volgen?

Niet doen: de mr vertegenwoordigt zijn achterban en kan niet functioneren zonder communicatie met de 'kiezers'. Medezeggenschap levert een bijdrage aan de kwaliteit van de besluiten van het bevoegd gezag en schept draagvlak voor het beleid. Zolang er geen geheimhouding is afgesproken over een gevoelig onderwerp, mag en moet de raad zelf weten welke informatie de achterban krijgt.
Zorgvuldigheid is daarbij wel van belang: bedenk vooraf steeds wat bepaalde informatie teweeg kan brengen. En gaat er iets mis, dan moet de raad bereid zijn onjuiste informatie te corrigeren. Verdere beperkingen moet een mr zich niet op laten leggen.
Blijft uw directeur brommen, laat hem dan artikel 7 van de wet medezeggenschap op scholen lezen. Daarin staat duidelijk vermeld dat de raad openheid en onderling overleg binnen de school moet bevorderen. Zonder informatie lukt dat natuurlijk niet.

Verschenen in Infomr 2/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren