Nieuwbouw? Dat is mr-werk in het kwadraat

Hoera, we krijgen een nieuwe school. Of is het eigenlijk: help, nieuwbouw! In Enschede en Wageningen loopt niet alles van een leien dakje, vertellen mr-leden van twee scholen. Over veertig extra bouwvergaderingen, een directie die veel te graag wil en de noodzaak om scherp te kiezen.
Het heet in de media 'de affaire Pantarijn', en de regionale krant staat er vol van: bij de nieuwbouw van scholengemeenschap Pantarijn in Wageningen is een tekort ontdekt van 5,2 miljoen euro.
De school staat er, een prachtig gebouw volgens alle betrokkenen, de leerlingen volgen er sinds januari hun lessen, maar de Wageningse belastingbetaler is er nog niet klaar mee. De nieuwbouw van de scholengemeenschap zou 23,5 miljoen euro gaan kosten, maar bij de financiering blijkt fout op fout gemaakt te zijn. Het tekort zal worden aangevuld uit reserves in de gemeentelijke begroting.
Rob Luchsinger, lid van de personeelsgeleding van de mr op Pantarijn, maakte de afgelopen drie jaar zo'n veertig bouwvergaderingen mee. Luchsinger: "In de publieke opinie is het de hele tijd: Pantarijn is dit en dat vergeten, de zwarte piet lag heel erg bij de school. Maar dat is helemaal niet terecht, blijkt nu. Het is de gemeente die zaken niet goed heeft geregeld." Als lid van de mr in de bouwcommissie, heeft hij geprobeerd de onterechte beschuldigingen te ontzenuwen, zegt hij. "Iedereen is geneigd om te geloven wat er in de krant staat, ik heb het als mijn taak beschouwd om de vertaalslag te maken."

Luchsinger geeft les op de locatie Praktijkonderwijs van de school, die pas drie jaar geleden fuseerde met de vmbo-havo-vwo. Het proces om tot nieuwbouw te komen was toen al jaren geleden in gang gezet. Hij spreekt over 'een interessant en politiek proces', een 'krachtenspel tussen gemeente en school' en 'een ontdekkingsreis door ambtenarenland'.

Taai spul
Beschouwde hij het als zwaar? "Het is mr-werk in het kwadraat. Er zit veel taai spul tussen, rondom vergunningen enzo. Het geeft inzicht in een wereld die niet de jouwe is. Maar je moet echt bij de les blijven en oppassen dat je niet wegzweeft, want steeds worden er keuzes gemaakt die veel geld kosten en veel gevolgen hebben. Geef je het geld aan een warmtepomp of aan een fi etsenkelder: daarbij moet je wel blijven opletten. Gaat het bijvoorbeeld over zoveel ton wieldruk op het buitenterrein, maar als je dan even niet oplet, blijkt dat er daardoor bijna één van die leuke basketbalveldjes sneuvelt." Er gebeurt veel meer dan je als mr-lid aan de oppervlakte ziet, heeft hij gemerkt. "Het is een onderhandelingsspel en daar zit ook veel politiek bij. Er moet veel 'geregeld' worden, dat is geen kwade opzet, maar zo zit het in elkaar. Als je het maximale rendement wilt halen, moet er veel worden gelobbyd. En als dat goed gebeurt, levert dat ook wat op."
Als lid van de mr lette hij vooral op de welzijnskant voor personeel en leerlingen, zegt Luchsinger. "Je moet de rest echt bij de les houden, want iedereen verliest zich in bouwkwesties en stenen en vergunningen. Ik hamerde steeds maar op het belang van leerlingen en personeel: het wordt een school, een gebouw voor onderwijs. Je krijgt continu met technische en praktische problemen te maken, bijvoorbeeld bij het wegpompen van water uit de fietsenkelder. Dan zoekt iedereen naar een oplossing voor dat technische probleem en dan dreigt er ineens iets anders moois weg te vallen."
Luchsinger bleef hameren op het belang van de gebruikers. "Nieuwbouw is erg intensief, je wordt er door opgeslurpt. Het gaat ook om zoveel geld en processen, daarover beslissen hoort voor niemand tot de standaard competenties, ook voor de directie niet."
Heeft al die inzet van tijd en betrokkenheid geholpen? Je moet je mogelijkheden niet overschatten, zegt Luchsinger: "Je kunt accenten leggen. Je invloed is beperkt, maar het is wel belangrijk dat je jouw achterban kunt vertellen hoe dingen tot stand komen, dat je zonodig geruchten kunt ontzenuwen. Zo zorg je er mede voor dat de eenheid binnen de school bewaard blijft."
Waar heeft hij zwaar op ingezet? "We hebben het veel over veiligheid gehad. De straat voor de school is erg smal en er komt nu een vrijliggend fi etspad en de bushalte wordt verplaatst zodat leerlingen veiliger in- en uit kunnen stappen." En dan nog blijkt er in de praktijk natuurlijk van alles niet te kloppen: "Het is een mooie school, maar er zijn nog wel wat puntjes. De fietsenkelder loopt soms onder water en de trap in het mavohavo- vwo gebouw blijkt te smal als er 's ochtends 1200 leerlingen tegelijk naar boven willen."


Affaire Wooldrikspark: Met argumenten je poot stijf houden, ook als dat geld kost.

De rector van het Stedelijk Lyceum in Enschede dácht vorig jaar dat hij de locatie Wooldrikspark in Enschede Oost zonder al teveel gedoe zou kunnen sluiten. Er kwam immers vervangende nieuwbouw, die ook nog eens veel groter zou worden, in Enschede Zuid.
De opheffing van de locatie Wooldrikspark, die de eerste twee jaren vmbo aanbiedt, maakt deel uit van een groter plan om een Scholingsboulevard in te richten. De openbare scholengemeenschap en het katholieke Bonhoeffer College werken samen aan dit concept voor modern beroepsonderwijs in Enschede.
Maar de mr, voorstander van die Scholingsboulevard, ging toch dwars voor de sluiting van Wooldrikspark liggen. Voorzitter Pauline Zomer vertelt waarom: "We waren echt
tegen. Wij vonden dat er ook voor het openbaar onderwijs een instroompunt in Enschede Oost moest blijven. Als Wooldrikspark sluit is er alleen nog een instroompunt voor het bijzonder onderwijs aan de oostkant van de stad."
De mr vreesde een groot leerlingenverlies voor het openbaar onderwijs. De raad vindt bovendien dat er behoefte is aan een kleinschalige locatie. "Het gaat om een groep kwetsbare leerlingen zodat ouders en leerlingen belang hebben bij een kleine en veilige school."
Gemeente en rector kwamen met wisselgeld: een nieuw en groter instroompunt elders in Enschede, op een school met 1400 leerlingen. Maar dat aanbod beviel de mr allerminst. De partijen kwamen er niet uit en de zaak klapte: de mr legde het punt uiteindelijk voor aan de geschillencommissie. Die gaf de medezeggenschapsraad gelijk. Dat deed pijn bij de leiding. "Het heeft de verhoudingen enorm verslechterd", zegt Pauline Zomer. "We waren in eerste instantie zelfs helemaal niet meer welkom bij de rector, maar dankzij mediation en onze eigen inzet gaat dat nu wel weer beter."

Dwarsliggen
Zo heftig dwars gaan liggen als mr heeft enorme consequenties, bevestigt Pauline Zomer. Het vertraagt, kost veel geld. "Maar we zouden het zo weer doen. De rector had zijn dingen gewoon niet goed voor elkaar en ging ervan uit dat we wel akkoord zouden gaan. Maar we waren het hier echt pertinent mee oneens en je moet de zaken wel goed kunnen onderbouwen, dat kon hij echt niet, daar gaf de geschillencommissie ons ook in gelijk."
Het gaat om de argumenten, vindt Zomer, je moet met elkaar discussiëren en uiteindelijk bij de beste oplossing uitkomen. "Het loont als je als mr je poot stijft houdt, vinden wij. Dit laat zien dat je medezeggenschap serieus moet nemen. Op zich is het best goed als het eens knalt, hoe vervelend dat ook is voor alle partijen."
De zaak is overigens nog niet uit onderhandeld. De mr hoopt op een compromis: geen instroompunt meer in Oost, maar wel een apart en kleinschalig instroompunt in Enschede Zuid, op een school met twee tot driehonderd leerlingen. "De uitkomst is dan toch beter."

Verschenen in Infomr 1/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren