Parttime baan, toch altijd inzetbaar?

Wie lesgeeft op, bijvoorbeeld, donderdag en vrijdag, kan er niet omheen: vergaderingen, studiedagen, openhuis en andere schoolactiviteiten op maandag, dinsdag of woensdag. Vier keer per jaar, elke maand, om de week?
Hoe vaak de parttimer inzetbaar is buiten het eigen rooster, is een heikel onderwerp op veel scholen. Op scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam plaatst de mr het al in 2004 op de agenda. Volgens het personeel is het hoog tijd voor discussie, maar een heel jaar gebeurt er niets met de positie van de deeltijdwerkers.
Wel komt de bestuurder met nieuw taakbeleid. Wanneer de mr het voorstel accepteert in mei 2005, blijkt de schoolleiding van mening dat de parttimers met de taken ook een onbeperkte aanwezigheidsverplichting accepteren.
Tja, zo komt een onderwerp onvermijdelijk bovenaan de agenda. Pmr en schoolleiding zitten veelvuldig bij elkaar, alle details van de voorstellen verschijnen ter tafel. De pmr houdt een achterbanberaad en formuleert tegenvoorstellen. Emoties gaan opspelen. 
Schoolleiding en medezeggenschapsraad staan pal tegenover elkaar. Voor de bestuurder blijkt geen enkele beperking acceptabel; zelfs niet een maximumaantal dagen dat een parttimer buiten het gewone rooster om naar school zou moeten komen.
De strijdende partijen besluiten de hulp in te roepen van regiobestuurder Hans Patist van de AOb. Hij belegt een bijeenkomst met alle betrokkenen: schoolleiding, mr en achterban. Iedereen kan daar zijn zegje doen. Patist blikt terug: "Het gaat om goed werkgeverschap én goed werknemerschap. Een school is geen koekjesfabriek, onderwijs is meer. Maar niemand houdt ervan werk in zijn eigen tijd te moeten doen."
De bijeenkomst leidt tot een compromis. De mr behartigt de belangen van het personeel, maar heeft ook oog voor de behoefte van de organisatie. Leiding en mr worden het erover eens welke essentiële zaken moeten gebeuren in een jaar. Rapportvergaderingen en studiedagen komen voortaan verspreid over de weekdagen in het rooster: zo heeft iedereen er wel eens 'last' van. Aan het begin van het jaar staat de verdeling vast. Zo weet iedereen wat er te gebeuren staat en worden beide belangen gediend. Op Spieringshoek blijken grote delen van de achterban tevreden met de uitkomst van de vasthoudende opstelling van hun mr.

Verschenen in Infomr 1/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren