Faciliteiten

Mr-werk is arbeid. Personeelsleden in de raad moeten deze taak dus niet in hun vrije tijd hoeven doen. In de cao's staat het minimumaantal uren dat de werkgever beschikbaar moet stellen voor het mr-werk. Op basis van een activiteitenplan kan de pmr die uren claimen, maar de praktijk is nogal eens weerbarstig.

De gmr van de elf basisscholen onder van de Stichting Katholiek Onderwijs Gemeente Uden (Skogu) heeft een andere regeling getroffen dan gebruikelijk. Normaal zouden elf personeelsleden en evenzoveel ouders de scholen vertegenwoordigen in de gmr. In plaats van die versnippering heeft Uden een gmr van acht leden benoemd, onder wie vier personeelsleden. Zij verzorgen de contacten met de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen. De voorzitter en de secretaris van de gmr hebben zelfs een volle dag per week voor de gmr. De uren haalt Skogu uit het bovenschools formatieplan.
Secretaris Ria Bongers: "Zonder deze oplossing doe je het werk onvermijdelijk in de uurtjes's avonds erbij. Dan is de gmr een sluitpost. Nu kunnen we op die vaste dag stukken doornemen. We hebben maandelijks informeel overleg met de algemeen directeur. Het het werk dat uit de overleggen voortvloeit, kunnen we verdelen en plannen omdat er ruimte voor is om het uit te voeren."
Het resultaat in Uden: de gmr wordt professioneler en krijgt steeds meer betekenis. De ontwikkeldoelen in het bovenschoolse jaarplan krijgen een plaats op de agenda van de gmr. Die kan hierover per school in gesprek met de mr op locatie. Bongers stelt vast dat haar collega's als gevolg van het planmatig werken en discussiëren steeds dieper op de materie kunnen ingaan.
De gmr heeft bij Skogu een belangrijke positie veroverd: "Doordat we ons meer profileren, krijgen we ook uitnodigingen voor bijvoorbeeld de vergadering van het algemeen bestuur, of bij een gesprek met een adviseur van buitenaf. Je wordt meer in het proces meegenomen."
In Uden is er geen discussie meer over: gmrwerk is echt werk geworden.

Verschenen in Infomr 1/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren