Calamiteitenopvang goed geregeld?

Onze school heeft als regel dat er altijd tenminste één persoon in het schoolgebouw aanwezig is die gecertificeerd is voor bedrijfshulpverlening. Als er ontruimd moet worden, moeten de leerkrachten hun eigen klas opvangen. Voldoen we hiermee aan de norm?

Bij ongelukken, brand en andere calamiteiten treft de bedrijfshulpverlener de eerste maatregelen: ehbo verlenen, blussen of ontruimen met zo min mogelijk gevaar. Een getrainde bhv'er moet zijn kennis geregeld opfrissen om gecertificeerd te blijven.
Tot dit jaar kende de wet als minimumnorm 1 bedrijfshulpverlener per 50 werknemers. Over leerlingen op scholen was niets vastgelegd. De nieuwe arbeidsomstandighedenwet kiest voor gedetailleerd maatwerk: iedere organisatie moet een besluit nemen over het aantal bhv'ers. Dat is onderdeel van de verplichte periodieke risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die het risico op ongelukken in kaart brengt. Voor sommige scholen kan de uitkomst zijn dat het aantal bedrijfshulpverleners omhoog moet. De mr kan hier voluit over meepraten.

Verschenen in Infomr 1/2009

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren