Wie gaat over agressie?

In de strijd tegen ziekteverzuim onder personeel wil de schoolleiding adviezen van de arbodienst uitvoeren over de procedures rond agressie en geweld binnen de school. Moet de schoolleiding over deze aanpassing van het schoolveiligheidsplan instemming vragen aan de hele mr of alleen aan het personeelsdeel van de raad?

Volgens de nieuwe wet medezeggenschap op scholen is medezeggenschap over arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en re-integratie exclusief een zaak voor de personeelsgeleding. Die heeft instemmingsrecht, de oudergeleding krijgt wel informatie. Ook andere regelingen op het gebied van de eigen veiligheid en gezondheid zijn volgens artikel 12 een zaak voor de personeelsgeleding.
Maar de aanpak van agressie en geweld raakt vrijwel altijd de hele schoolgemeenschap en dan zou het vreemd zijn wanneer alleen het personeel mag meepraten. Preventie, gedragsregels bij incidenten, samenwerking met de politie en de aanpak van agressie tussen leerlingen onderling liggen op ieders bordje. Twijfelt uw bestuurder over het instemmingsrecht van de hele raad, wijs hem dan op artikel 10, onderdeel e van de WMS: 'vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid, voor zover niet behorend tot de bevoegdheid van de personeelsgeleding.'

Verschenen in Infomr 1/2007

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren