Ingezonden: Vooringenomen

In de uitgave van uw blad van juni 2011 gaat u in op de situatie van de medezeggenschap van Het Stedelijk Lyceum in Enschede. Door veel medewerkers in de organisatie is dit artikel als tendentieus ervaren en niet recht doende aan de feitelijke situatie.

In het artikel wordt gemeld dat Prof. mr. P. Zoontjens op verzoek van het bestuur een analyse heeft uitgevoerd op de uitspraken van zowel de geschillencommissie als die van de Ondernemingskamer. Hij concludeert dat er slechts één gmr is en wel de laatst gekozen gmr.
De gmr uit 2009 was het (uiteraard) niet eens met deze uitspraak en heeft Prof. Zoontjens van nieuwe informatie voorzien en onder druk gezet om een nieuw advies te schrijven. Dat heeft Prof. Zoontjens inmiddels gedaan. Op basis van de nieuwe informatie gaat Prof. Zoontjens zelfs verder in zijn oordeel. Hij meent dat de uitspraken van Geschillencommissie en Ondernemingskamer niet gebruikt mogen worden om een gmr in stand te houden die niet conform de wet is samengesteld. Kortom, hij is van mening dat er na 21 april 2009 geen gmr meer was. Op basis daarvan oordeelt hij dat het bestuur zorgvuldig heeft gehandeld door een nieuwe gmr te laten kiezen.
Eerder is al uitgelegd aan de redactie dat het ontslag van de voormalig voorzitter van de gmr uit 2009, los gezien moet worden van normale medezeggenschapsactiviteiten. Uit de wijze waarop dit is weergegeven in het betreffende artikel spreekt toch ook enige vooringenomenheid.
Wij zijn van mening dat het uw blad zou sieren als één en ander wordt rechtgezet in een volgende editie.

Namens Het Stedelijk Lyceum,
Drs. P.N.J. Nieuwstraten,
bestuursvoorzitter

Verschenen in Infomr 4/2011

Gepubliceerd 2012-12-01 12:00:00

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren