Help, ouder op oorlogspad

Eén van de ouders in onze mr heeft zeer eigen ideeën over de religieuze aspecten van het onderwijs op onze school. Al ruim een jaar geeft hij zijn kinderen zelf thuis les, maar als mr-lid blijft hij de directie buiten ons om benaderen. Wij hebben besloten hem te schorsen als lid van de medezeggenschapsraad en dat wil hij nu bij de rechter aanvechten. Welke juridische bijstand hebben wij nu nodig?
Schorsing van een mr-lid is een zwaar middel dat volgens de meeste reglementen slechts mogelijk is als tijdelijke maatregel. De mr moet zo'n maatregel zorgvuldig motiveren en indien een verlenging van de schorsing aan de orde is, moet de mr deze telkens opnieuw afwegen. Er is echter in deze zaak een heel ander punt van groter belang: een ouder, personeelslid of leerling wordt in de mr gekozen vanwege de betrokkenheid bij de school in die functie. Wanneer iemand ophoudt ouder te zijn doordat zijn kinderen de school verlaten, eindigt het lidmaatschap van de mr vanzelf. Dit geldt ook wanneer er over de keuze voor thuisonderwijs nog een discussie gaande is met de leerplichtambtenaar.
Kijk ook goed naar de reglementaire afspraken over de zittingstermijn: het zal niet de eerste keer zijn dat iemand nog in de mr blijkt te zitten terwijl zijn termijn allang is verstreken. In al dit soort gevallen krijgt de dwarse ouder bij de rechter geen voet aan de grond en kunt u de zaak rustig laten betijen in afwachting van een formele vordering of dagvaarding. Mocht er toch een juridische procedure van komen, dan kunnen abonnees op het mr-servicepakket van de AOb een beroep doen op advies, inclusief vier uur juridische bijstand.

Verschenen in infomr 4/2012

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren