Waar vinden we een schoolontwikkelingsplan?

Op onze scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs is een taakbeleidsplan ontwikkeld, maar nu blijkt dat we een en ander ook moeten afstemmen op een zogeheten schoolontwikkelingsplan. Wat zijn de wettelijke richtlijnen hiervoor? We willen dit graag snel weten, omdat we anders onze plannen rond het taakbeleid niet kunnen uitvoeren.


Het begrip Schoolontwikkelingsplan komt niet voor in de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). De term is tot 2009 gebruikt in inmiddels verdwenen regelingen voor extra subsidiëring van onderwijs aan leerlingen met een achterstand. De wet verplicht uw school wel tot de opstelling van het schoolplan, de opvolger van het eerdere schoolwerkplan. Wat er in moet staan, vindt u in artikel 24 van de Wvo. Het gaat onder andere om bewaking van de kwaliteit, de uitwerking van onderwijskundige uitgangspunten, afspraken over financiële bijdragen van derden, de invulling van de identiteit van de school en aspecten van personeelsbeleid.
De volledige mr heeft instemmingsrecht op vaststelling en wijzigingen van het schoolplan. Zeker op het onderdeel personeelsbeleid is de medezeggenschapsraad een belangrijke gesprekspartner. Er ligt een directe relatie met het beoogde onderwijskundig beleid: denk aan formatie, functiemix en het taakbeleid.

In de praktijk kiezen de meeste scholen voor uitwerking van het personeelsbeleid in een aparte beleidsnota, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de uitwerking van CAO-voorschriften. Zowel op grond van de CAO als vanwege de Wms heeft het personeelsdeel van de mr instemmingsrecht over elke nadere uitwerking of bijstelling van het personeelsbeleid. Indien sommige onderdelen op bestuursniveau voor meerdere scholen worden geregeld, ligt dit instemmingsrecht bij de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

De AOb heeft geen eigen voorkeuren voor de inhoud van een schoolplan. Via internet zijn vele voorbeelden te vinden waar uw school eigen keuzes uit kan maken.

Verschenen in infomr 4/2012

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren