Bezuinigen taakbeleid alleen met argumenten

Met een taakrealisatie van 50 uur per jaar voor elk wekelijks lesuur zijn de docenten Nederlands op een school voor voortgezet onderwijs op papier net iets beter af dan hun collega’s in andere vakken. Het verschil van vier uur ligt echter onder vuur als gevolg van bezuinigingen: 46 uur voor allen moet het worden, vindt de directie.
Zowel de sectie Nederlands als de personeelsgeleding in de medezeggenschapsraad voelen daar niets voor: opstel, literatuur, schoolexamen en correctiewerk kosten de docenten Nederlands meer tijd dan hun collega's in andere vakken. De mr erkent de noodzaak om te bezuinigen, maar vindt het voorstel onevenwichtig. Op deze wijze leveren alleen de docenten Nederlands een bijdrage door taakverzwaring te accepteren. Ook voert de pmr bekende risico's aan van zo'n operatie: verlies van kwaliteit, minder gemotiveerd personeel en stijgend ziekteverzuim.
Het bestuur denkt er anders over. Volgens de leiding begint bezuinigen met het gelijk trekken van de uitgangspunten voor alle secties. De ruimere urenvergoeding valt in de visie van de school niet meer te verdedigen: het aantal uren Nederlands per week is namelijk hoger dan dat bij andere vakken. De meeste docenten zien daardoor meer klassen en dat verhoogt ook de correctielast, redeneert het bestuur. Verder stoort de schoolleiding zich eraan dat de sectie Nederlands niet heeft onderzocht of het werk ook met minder uren te doen valt. Twee tegemoetkomingen moeten het leed verzachten: in de toetsperiode hoeven de docenten Nederlands geen surveillancetaken te verrichten en er komt een nieuwe waardering voor nietlesgebonden taken.
De personeelsgeleding vindt dit alles een onderbouwing van niks en weigert instemming. Het schoolbestuur dient zelf te onderzoeken wat de gevolgen zijn van het voorstel en daarbij hoort een analyse van het volledige taakbeleid.
Op naar de geschillencommissie, besluit het bestuur, in de verwachting daar alsnog zijn gelijk te halen. Maar dat valt anders uit. De commissie rafelt de kwestie uiteen:
• volgens alle betrokkenen is bezuinigen noodzakelijk en kan taakbeleid daar een rol in spelen;
• tot nog toe had niemand problemen met de extra uren taakrealisatie bij de docenten Nederlands;
• het voorstel van het bevoegd gezag bevat geen analyse van een eventuele onevenwichtigheid en mist objectieve criteria voor taakbeleid.
Vanwege al die gebreken kon de personeelsgeleding in de mr instemming onthouden. De bestaande regeling blijft van kracht totdat vaksecties, medezeggenschapsraad en schoolbestuur er samen wel uit komen.
LCG WMS 105367, 25 juni 2012

Verschenen in infomr 4/2012

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren