Baak zoekt eigen toekomst dorpsschool

De dorpsschool van Baak moet dicht, vindt het bestuur van Pro8 in de Achterhoek, want zo is de toekomst van de beoogde fusieschool in het nabije Steenderen verzekerd. Maar hoe stellig de plannen ook geformuleerd zijn, voor de medezeggenschapsraad van de St. Martinusschool gaat het beslist niet om een gelopen race. In samenwerking met adviseur Arnold van Horssen van de AOb zet de mr alles op alles om het onderwijs te behouden.

Voor Baak, dat inclusief de buitengebieden zo'n 1200 inwoners telt, kwam het sluitingsplan anderhalf jaar geleden als donderslag bij heldere hemel. Met meer dan zestig leerlingen zit de St. Martinus nog lang niet in de buurt van de opheffingsnorm in kleine kernen. "Maar we kregen de sluiting en de fusie gepresenteerd als een voldongen feit waar wij niets meer aan konden veranderen", zegt mr-voorzitter Tanja Bela.
Het ligt natuurlijk anders: een school sluiten of fuseren valt onder het instemmingsrecht van de mr en dat had ook de algemeen directeur van Pro8 kunnen weten. Gewapend met de wetenschap dat fusievoornemens nooit onwrikbaar vast staan, gingen de mr-leden eerst maar eens na hoe hun dorpsgenoten over de rol van de school denken. "Ouders willen hun kind niet naar Steenderen brengen, op twee na dan die daar werken. De leefbaarheid van het dorp loopt zeker terug als de school dichtgaat." Deze argumenten maakten geen enkele indruk op de overlegpartner en de mr onderzocht allerlei opties: open blijven als dependance, samenwerken met andere scholen, een voortrekkersrol nemen in passend onderwijs, een speciale onderwijsvorm kiezen voor regionale aantrekkingskracht of verzelfstandigd verder gaan. Vanaf de zijlijn klonk geregeld het geluid dat de fusie toch wel doorgaat en dat de algemeen directeur geen brood ziet in alternatieve oplossingen.
Mr-voorzitter Bela: "Zelfstandig verder gaan zou ons in problemen kunnen brengen, omdat er volgens de prognose een periode komt dat we tijdelijk onder de hier geldende opheffingsnorm van 43 leerlingen zitten. Toen kwamen we in contact met de AOb en daar kregen we het advies om gewoon in te zetten op behoud van onze kleine maar goede school. We zijn groot genoeg om te blijven bestaan en ook een kleine school kan kwaliteit leveren."

Inmiddels rolt de fusietrein wel verder. Stap voor stap brengen de plannenmakers personele gevolgen, huisvesting en onderwijskwesties in kaart. Daarbij zet de gemeente Bronckhorst in op een integraal kindcentrum in Steenderen, inclusief buitenschoolse opvang en sportvoorzieningen. "Maar tegelijkertijd wil de gemeente geen geld meer in de sporthal steken en is er te weinig budget voor alle ambities. Wij verwachten dat daar alleen een kale school komt te staan met misschien de BSO. Die gaan de mensen uit Baak niet gebruiken, wij zijn een dorp waar je de opvang onderling oplost."
De mr van St. Martinus praat mee, in afwachting van de fusie-effectrapportage en het moment dat de vraag om instemming op tafel komt. Intussen werkt Baak aan de oprichting van een vereniging Vrienden van de St. Martinusschool. Die moet het antwoord geven op het laatste argument voor een fusie, dat van de financiën. "Volgens de directie hebben wij te weinig leerlingen voor een groot gebouw. Daar valt wat aan te doen met een kleine verbouwing, waarna een deel is af te zonderen van de school zodat je het kunt verhuren. De vereniging van vrienden kan daarvoor zorgen en zo activiteiten en voorzieningen in Baak terugbrengen of behouden. We hebben hier bijvoorbeeld geen bibliobus meer, maar een bewoonster wil graag een paar uur per week een bibliotheek verzorgen in het schoolgebouw. Denk aan ouderen die breiles geven aan kinderen en daar tips voor terugkrijgen over het gebruik van een iPad bijvoorbeeld. Leden van de vereniging kunnen onderhoud aan het gebouw uitvoeren. Er is zoveel mogelijk."
De mr zit overal aan tafel waar het kan, zo ook bij de discussies tussen de plaatselijke verenigingen in het platform Baak over de dorpsvisie. In dat stuk zal de St. Martinusschool zeker een rol spelen.

Verschenen in infomr 1/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren