Dossier passend onderwijs: Waar moet de mr op letten?

Medezeggenschapsraden kunnen niet langer afwachten bij de invoering van passend onderwijs. Beslissingen over taken vragen nu aandacht. Ook over de invloed op geldstromen en formatie in de komende jaren zijn snel afspraken nodig.
De geldstromen voor zorg lopen straks naar de samenwerkingsverbanden in plaats van naar de aangesloten scholen. In gezamenlijkheid moeten ze ervoor zorgen dat iedere leerling terecht kan in de regio. Voor het zo ver is, krijgen de mr en gmr van elke school de volgende acht punten op de agenda.

  1. Vaststellen schoolondersteuningsprofiel, de beschrijving van de eigen bijzondere zorg en ondersteuning. Is op veel scholen in volle gang. Punt van aandacht: wettelijk voorgeschreven profieldatum van 1 augustus 2014 lijkt ver weg, maar het concept speelt nu al mee tijdens de inrichting van het samenwerkingsverband.
  2. Oprichting samenwerkingsverband. Is een zaak van de betrokken besturen, maar over de inrichting moet de mr mee willen praten. Bestuur moet de mr wel informeren en het is verstandig om naar opmerkingen te luisteren. Het samenwerkingsverband moet uiterlijk 1 november 2013 functioneren. Punt van aandacht: sommige besturen vinden medezeggenschap in dit stadium lastig, maar de gewone advies- en instemmingsbevoegdheden rond samenwerking zijn hier van toepassing.
  3. Instelling ondersteuningsplanraad, het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. Leden van de medezeggenschapsraden van de aangesloten scholen kiezen dit jaar de opr, maar vanwege de omvang met meestal meer dan honderd scholen kan niet iedere school iemand afvaardigen uit eigen kring. De zetelverdeling kan rekening houden met verschillende achtergronden van scholen, speciaal en regulier onderwijs, maar ook het aantal leerlingen. De samenstelling staat in het medezeggenschapsreglement van de opr. Zo'n raad werkt met de geledingen personeel en ouders/ leerlingen en telt volgens de wet minimaal vier leden. De onderwijsorganisaties bevelen aan dat het er minimaal 12 en maximaal 24 zijn. Punt van aandacht: kies snel met instemming van elke aangesloten mr een voorlopige opr die overleg voert over het medezeggenschapsreglement voordat de 'echte' opr eind dit jaar aantreedt.
  4. Uiterlijk 1 februari 2014 krijgt de raad het eerste ondersteuningsplan ter instemming voorgelegd en een aand later moet die procedure al gereed zijn. Punt van aandacht: claim voldoende tijd ter bespreking van het ondersteuningsplan, dus zorg dat de tijdig ingestelde opr meepraat vragen. over concepten voordat de formele vraag om instemming op tafel komt.
  5. Als de ondersteuningsplanraad en het bestuur van het samenwerkingsverband er niet uit komen, kan het geschil worden voorgelegd aan de landelijke commissie geschillen Wms. Dit moet razendsnel gebeuren: twee weken nadat de opr instemming heeft geweigerd moet de zaak bij de commissie liggen en die doet volgens planning binnen vier weken uitspraak. Dan hebben de partijen nog twee weken om bijstellingen te verwerken en vervolgens moet het ondersteuningsplan naar de inspectie, uiterlijk 1 mei 2014. Punt van aandacht: voorkom een geschil, zorg dat de tijdig ingestelde opr meepraat in een vroeg stadium.
  6. De activiteiten van de opr moeten zichtbaar zijn voor de scholen in het samenwerkingsverband. Communicatie met de achterban is nodig voor een goede afstemming én om feedback te krijgen uit het klaslokaal. Punt van aandacht: Als de opr er niet aan denkt om de mr van de aangesloten scholen te informeren, kan de mr erom vragen.
  7. De daadwerkelijke invoering van passend onderwijs plaatst een deel van de leerkrachten in een andere functie of wijzigt hun takenpakket. Het ondersteuningsplan is leidend, maar besturen moeten handelen vanuit het principe 'mens volgt werk'. De werkgever moet om- en bijscholing aanbieden, werknemers dienen passend werk te accepteren en zich in te spannen om te voldoen aan de functie-eisen. Verhoogde werkdruk en het gevaar van uitval is in dit stadium een reëel risico waar de mr op let als de gevolgen voor personeel aan de orde komen. Punt van aandacht: collega's die geen plek krijgen in de formatie voor passend onderwijs, horen bij de school waar ze vandaan komen.
  8. Evaluatie en bijstellen. Zowel de mr als de opr houden de vinger aan de pols: bereikt het samenwerkingsverband de beschreven doelen, slaagt de school erin om aan te bieden wat het ondersteuningsprofiel beschrijft? Elk nieuw schooljaar kan een wijziging opleveren en daarbij is een actieve opstelling nodig van zowel de mr als de opr. Punt van aandacht: Neem passend onderwijs op in de mr-jaarplanning.

  Meer informatie en directe ondersteuning op maat is verkrijgbaar bij het gezamenlijke platform voor de invoering van passend onderwijs: www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

  Verschenen in infomr 1/2013

  Deel dit artikel:

  Gerelateerde artikelen

  Cookie wetgeving

  Online cookiepolicy
  De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

  Welke cookies gebruikt de AOb?
  1. Google Analytics
  De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

  Meer informatie over cookies?
  Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
  Consumentenbond: Wat zijn cookies?
  Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
  Consumentenbond: Cookies verwijderen
  Consumentenbond: Cookies uitschakelen
  Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren