Dossier passend onderwijs: Vopr als 'meedenk-tank'

Het samenwerkingsverband Unita in oprichting ('t Gooi en omstreken, 119 scholen en 32 besturen primair onderwijs) heeft al een vopr, een voorlopige ondersteuningsplanraad. Elise Zomer zit daar namens de ouders van het speciaal onderwijs in. "Ik bemoei me graag overal mee en wil er van leren. Ik wil weten hoe het gaat lopen met het passend onderwijs en ik denk dat je straks in de opr invloed uit kunt oefenen.''

Zomer is niet bang voor veranderingen: "De onderwijswereld kán besloten overkomen, vanuit het perspectief van de ouder. En sommige ouders zijn bang dat hun positie straks wordt uitgehold." Het Gooise swv pakt de start goed aan, vindt ze voorlopig. "Ze doen nu een pilot met multidisciplinaire teams: een pool waar mensen van instellingen voor jeugdzorg, het onderwijs én de ouders met elkaar om tafel gaan zitten om te kijken welke ondersteuning een kind nodig heeft." De vopr krijgt net als de besturen van Unita ondersteuning vanuit adviesbureau OOG.
Elise Zomer hoopt dat de stap naar passend onderwijs goed zal verlopen, maar ziet wel haken en ogen: "Elk swv kan eigen keuzes maken. Afhankelijk van waar je woont kan passend onderwijs zo gunstig of juist ongunstig uitpakken." Ze constateert dat de leerkracht de spil blijft waar het om draait bij passend onderwijs: "Het gaat natuurlijk om de mensen voor de klas. Die moeten het niveau aankunnen, maar tegelijkertijd ook niet overvraagd worden door bijvoorbeeld te grote klassen. Een kind dat het nodig heeft kan dan niet de juiste ondersteuning krijgen, of een kind kan juist tekort komen omdat het in een klas zit met veel kinderen die extra zorg nodig hebben."
Hoe draait het binnen de vopr? "Er is openheid vanuit de besturen en wij voelen ons goed als 'meedenk-tank'. Die rol spelen we liever dan op te treden als een 'reageer-raad."

 

Geen luchtkastelen verkopen

Wim Haverkort zit al 35 jaar in het onderwijs en ook al jaren in de mr. Hij staat voor combinatiegroep 5/6 op een reguliere po-school in Bussum, een eenpitter. Haverkort zit namens de personeelsgeleding in de vopr van samenwerkingsverband Unita. "Weer Samen naar School was toch een soort bezuinigingsoperatie. Als leerkracht vind ik dat we veel hebben bereikt: op onze school zitten kinderen met Down, met stoornissen in het autististisch spectrum, er zijn natuurlijk kinderen met leer- en rekenproblemen, met dyslexie, van alles, dus passend onderwijs speelt bij ons echt. We hebben veel bereikt, maar je moet ervoor waken dat de rek er niet uit gaat. Passend onderwijs moet ook passend zijn voor de leerkracht, anders heeft die straks zelf ondersteuning nodig omdat 'ie het niet meer trekt."
Hij zit 'positief kritisch' in de vopr, zegt Haverkort. "Ik zie wel goede ontwikkelingen. Door het werken met multidisciplinaire teams en groeidocumenten worden de lijnen korter en verloopt het efficiënter. Je moet je steeds afvragen: welke ondersteuning heeft dit kind nodig, en wat heeft deze school nodig om dat te kunnen bieden."
Hij wil in de vopr de positie van de leerkrachten bewaken. "Je moet als leerkracht de realiteit in het oog houden, geen luchtkastelen verkopen. Je wílt misschien wel veel, maar het moet wel kúnnen. We moeten ons niet beter voordoen dan we zijn. Het draait toch echt om handen in de klas, we moeten niet verzanden in administratieve last ten behoeve van bijvoorbeeld de inspectie. Binnen de opr moet je als vertegenwoordiger van de werkvloer af en toe roepen: dit kan wel en dat kan niet. Of niet zó."

Verschenen in infomr 1/2013

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren