Dick van der Hoeven: 'Normering taken veranderen? Dat kan zomaar niet'

De personeelsgeleding van de deelmedezeggenschapsraad locatie Berg en Dalseweg van het Canisius College (Nijmegen) is druk met een stuk van de directie over het taakbeleid. “Ik vind de toonzetting behoorlijk dreigend. Het lijkt slikken of stikken. Dat kán toch niet.”

Dick van der Hoeven werkte 25 jaar als opticien/contactlens-specialist, tot hij zich liet omscholen. Nu is hij technisch onderwijs assistent (toa) op het Canisius College in Nijmegen, sinds twee jaar actief in de mr. Het onderwijs ligt hem goed. "Ik draag makkelijk kennis over en ik ga graag met jongeren om." Van der Hoeven werkt op de locatie Berg en Dalseweg in een fraai historisch schoolgebouw waar zo'n 1400 leerlingen les krijgen. De locatie biedt onderwijs van VMBO-t tot en met gymnasium. Deze middag loopt iemand met een kwastje beschadigingen aan klapdeuren bij te verven. Dick grijnst: "Binnenkort open dag." Hij omschrijft zichzelf als 'de demonstratie-toa.' Dick: "Ik vind het ontzettend leuk om aan de hand van spectaculaire proeven dingen uit te leggen. De wet van Archimedes toe te lichten met behulp van een vol aquarium waarin een bootje met stenen drijft."

Grote mond
Sinds twee jaar is hij actief in de mr. "Ze wilden me er denk ik bij hebben omdat ik
wel een grote mond heb, en graag van alles uitzoek." Hij is afkomstig uit de commerciële wereld en die mist hij niet, maar sommige dingen in het onderwijs blijven hem verbazen: "Er is nu wel een systeem van functiewaardering, de FUWA. Officieel ben ik Onderwijsassistent D. Maar een toa natuurkunde kan op een school in Rotterdam héél iets anders zijn en doen dan in Nijmegen. De één is magazijnknecht, de ander regelt en doet álles."
Het stoort hem dat er binnen het onderwijs zo makkelijk over je uren wordt beschikt, zegt hij. "Ik vind: als je uren maakt voor bijvoorbeeld een schoolfeest, dan schrijf je die en dat moet dan van je dagtaak af. Punt. Dat werk moet toch gecompenseerd worden?"

Actief clubje
Als pmr zijn ze een behoorlijk 'actief' clubje, had Van der Hoeven al aangekondigd. En dat blijkt. Tijdens het uurtje dat de personeelsgeleding bij elkaar komt deze dinsdagmiddag, is de toon opgewonden en komt bij een enkeling de spreekwoordelijke stoom uit de oren. Later die middag volgt er een algemene personeelsvergadering (apv) over flinke bezuinigingen door wijzigingen in het taakbeleid. Het voorstel van de directie is dat zowel eerstegraders als tweedegraders straks te maken krijgen met een opslagfactor van 1.8, waar de tweedegraders op dit moment nog 1.7 krijgen. Dat lijkt op het eerste gezicht een cadeautje voor die tweedegraders, maar daarvan is natuurlijk geen sprake, doorziet de pmr. "Want tegelijkertijd wil de directie de normering van taken veranderen. Maar dat kan zomaar niet. Dat staat in de CAO dat taken genormeerd moeten worden, bij wijzigingen moet de pmr instemmen én tweederde van het personeel. Dat kan ze niet negeren."
Het stuk is te vaag, luidt de kritiek van de pmr. Er zullen vanwege de bezuinigingen geen ontslagen gaan vallen "maar mensen kunnen wel op een andere locatie worden geplaatst. Dat staat nergens. Dat moeten wij dus zeggen. En alle tijdelijke benoemingen zijn er natuurlijk wél zo uit."

Taken schrappen
Wees eerlijk, bepleiten de pmr-leden: 'Benoem wat er staat te gebeuren.' De pmr heeft onlangs nog met een adviseur van de AOb overlegd en kreeg te horen: "Eerst moet het taakbeleid goed op orde zijn, daarna kun je kijken naar bezuinigingen." Het lijkt de raad dat er taken moeten worden geschrapt als je wilt bezuinigen, maar de pmr snapt ook dat de directie daar weinig voor voelt. Er speelt altijd de angst om leerlingen te verliezen. Maar hetzelfde doen met minder mensen? No way, wat deze pmr betreft. De stemming is strijdbaar: "Er zouden vóórstellen komen, nu ligt er een stuk. Dat had toch eerst bij ons langs moeten komen? Wat is de status van dit stuk? Op deze manier is het eenrichtingsverkeer, wordt het meedelen en luisteren." Er moet fors worden bezuinigd volgens de directie, "maar we moeten er toch samen uitkomen waarop dat dan zou kunnen?"
De directie wil de opslagfactor voor lesgeven vaststellen op 1.5. "Dan kan je dus meer taken genormeerd krijgen." De pmr heeft met de AOb overlegd en weet dat het overleg tussen bonden en vo-raad in volle gang is over 980 of 1040 uur onderwijstijd. "In dit stuk schrijft de directie: rekenen met 38 weken sluit aan bij de nieuwe wet onderwijstijd. Maar die wet is er nog helemaal niet. Weten onze collega's dat wel? Prikken ze daar doorheen?" Als pmr hebben ze een behoorlijke kennisvoorsprong, realiseren de leden zich. "Misschien moeten we een inloopspreekuur instellen."

Tactisch overleg
Het is een vergadering vol tactisch overleg. Wat wordt onze insteek, welke vragen gaan we stellen, hebben andere collega's het stuk überhaupt gelezen? Pmr-lid Anouk:
"Dat vraag ik me af. Het is proefwerkweek geweest, iedereen is druk met nakijken. Ik ben bang dat ze veel te snel akkoord zullen gaan." De secretaris: "We hebben instemmingsrecht, dus het kan geen besluit zijn. Qua procedure zitten ze dan al fout. Dat kunnen we meteen aangeven." Misschien is het slim om bij aanvang van de vergadering al te vragen wat de status van het stuk is, suggereert iemand "en al wat van onze twijfels te laten horen." Sander zal dat doen. Die pakt zoiets rustig aan, vinden zijn collega's.
Andere medezeggenschapsraden van de scholengroep staan er veel 'soepeler' in, weet een pmr-lid. "Dat bod voor de tweedegraders om de opslagfactor van 1.7 naar 1.8 te zetten, daar trappen mensen misschien wel in." Eén van de pmr-leden heeft voor haar eigen sectie uitgerekend hoe dit voorstel van de directie in de praktijk uit zou pakken: "Als sectie krijgen we er 120 uur bij. Dat zijn drie complete werkweken die we meer moeten maken, met zeven personen." Om het per sectie te gaan bekijken is wel een goed advies, vindt de pmr: "Binnen zo'n kleine groep collega's durft iedereen zich meer uit te spreken dan op een apv."
Pmr-lid Sander wordt wat somber van het voorliggende stuk, blijkt uit zijn woorden. "Ze hebben het allemaal mooi bedacht, maar hun belangen zijn anders. Dan denk ik: waar zijn ze mee bezig, wat doe ik nog in het onderwijs, dan baal ik echt en twijfel ik aan m'n werk." Iedereen snapt het, maar hij moet niet bij de pakken neerzitten, klinkt het. "Wij zijn er om het aan te kaarten. Dat gaan we doen. Maar we kunnen het als pmr niet alleen, we hebben onze collega's nodig."

Heet hangijzer
Het taakbeleid is een steeds terugkerend heet hangijzer, merkt Dick van der Hoeven. "Het probleem is steeds weer dat er geen landelijke richtlijnen zijn voor de normering van taken. Er bestaan enorme verschillen." Zelf zit hij pas zeven jaar in het onderwijs en hij heeft in die tijd wel gemerkt: "Er komen steeds meer taken bij, die niet genormeerd zijn. Denk alleen al aan zoiets als Magister: fantastisch hoor, maar het is een megabult werk om het bij te houden." En hij heeft het echt naar zijn zin op deze school, maar: "We willen een moderne school zijn. Met feesten, milieucommissies, een digitale schoolkrant, en steeds betekent het: meer werk erbij voor de personeelsleden."
De pmr heeft de afgelopen tijd een professionaliseringsslag gemaakt, ziet hij. Voorheen was de mr-vergadering een bijeenkomst waar de directie haar mededelingen deed, nu is dat echt niet meer zo. "We werken aan scholing, we doen veel aan research, vragen advies aan de bond en zo heb je snel een kennisvoorsprong, als pmr zijn we erg aanwezig in de mr. Als we nieuwe leden zoeken proberen we een goede afspiegeling te zijn van de achterban: docenten uit de talenhoek, maar ook van natuur- of scheikunde. Sinds een tijdje schuift er iemand van de personeelsverenigingsraad aan bij onze vergaderingen: die heeft weer een hele eigen achterban, dat geluid willen we ook graag horen."
De pmr vergadert wekelijks, om de twee weken schuift de directie aan. "We hadden dit jaar veel kritiek op de begroting: te vaag, we willen echt meer details. We hebben 'm
wel goedgekeurd, maar met twee A4-tjes aan opmerkingen erbij. Ik heb de indruk dat de directie zich dat ook wel aantrekt." Ook al lijkt het deze vergadering alsof de relatie tussen pmr en directie zeer gespannen is, dat valt best mee, vindt Dick. "Maar we timmeren als pmr wel aan de weg. We hebben andere belangen, we hebben rechten. De schoolleiding kan van alles willen, maar wij zijn er om daar kritisch naar te kijken. En natuurlijk moet je elkaar uiteindelijk wél ergens ontmoeten."

Tips van Dick van der Hoeven:

  1. Laat je goed scholen. Alle bonden bieden cursussen aan en die moeten worden vergoed.
  2. Veel informatie staat op internet. Kijk op: www.infomr.nl, www.aobscholing.nl www.infowms.nl en op de site van de po- of vo-raad.
  3. Reageer altijd schriftelijk op belangrijke beslissingen.
  4. Probeer hoe dan ook om het klimaat vriendelijk te houden tussen mr en directie.
  5. Maak je als mr kenbaar binnen de school. Laat van je horen, geef informatie, tijdens de koffie discussiëren helpt ook.
  6. Van de AOb gehoord: bij keuzes maken in het taakbeleid gaat het om de NGL-regel': Noodzakelijk, Gewenst en Leuk om te doen. 'Leuk om te doen' kan vaak worden geschrap.

Verschenen in infomr 1/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren