Mr mag meepraten bij sollicitaties functiemix

Hoe vind je als school de juiste kandidaten voor de extra LC-functies in de functiemix? Op basis van diverse criteria en via een sollicitatieprocedure natuurlijk. Op twee scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs liep deze procedure uit op een confrontatie tussen de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het bestuur, met als inzet een mr-vertegenwoordiging in de sollicitatiecommissie.

Bij gewone vacatures is zo'n commissielid namens het personeel de gewoonste zaak van de wereld op de betrokken scholen, maar voor de functiemix wenst het bestuur de zaken anders aan te pakken. In het eerste voorstel zouden de extra LC-functies worden verdeeld op basis van beoordelingsgesprekken, daarna kwam er wel een sollicitatieronde maar zonder mr-lid in de commissie.

De redenen: ten eerste onnodig, want elke interne kandidaat is al bekend bij zijn collega's. Ten tweede is het bij interne sollicitaties ongewenst dat de kandidaat tegenover een directe collega komt te zitten. Ten derde: hoe moet het als een personeelslid solliciteert dat ook in de mr zit? En trouwens: benoemingen als deze zijn volgens het bevoegd gezag een eigen bevoegdheid van de schoolleiding, dus geen mr-kwestie.

Volgens de personeelsgeleding in de mr is een vertegenwoordiging in de sollicitatiecommissie nuttig en gebruikelijk. In uitzonderingsgevallen denkt de mr wel een praktische oplossing te vinden, maar hierover wil het bestuur niet praten. De medezeggenschapsraad weigert vervolgens zijn instemming met het hele plan voor de functiemix en zo komt de zaak op het bord van de geschillencommissie. Die kan de gmr eigenlijk alleen maar gelijk geven: als een bestuur niet wil praten over oplossingen of compromissen, is de redelijkheid van tafel. Bovendien, constateert de scheidsrechter, speelt de sollicitatiecommissie slechts een adviserende rol dus waar maakt het bestuur zich toch zo druk over? De vertrouwelijkheid van het geheel geldt voor alle werknemers, of ze nu wel of niet in de mr zitten. Bestuur en mr moeten nu verder overleggen om de functiemix uit te voeren inclusief mr-betrokkenheid.

LCG WMS 105620, 20 maart 2013

Verschenen in infomr 2/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren