Eigen koers laat zich niet afdwingen

Wat te doen met de tien openbare scholen in een reeks dorpen als de plattelandsgemeente door herindeling verdwijnt? In dit geval komen de betrokken scholen op het grondgebied van vier andere gemeenten te liggen en minstens één daarvan wil zijn hele openbare onderwijs onderbrengen in de daar al bestaande stichting.

Het schoolbestuur kiest de vlucht voorwaarts en begint zelf alvast besprekingen met de buurstichtingen. Zo kan de splitsing en overdracht ordentelijk verlopen voordat de gemeente dwingend de regie neemt. Aan de verdeling valt niet te ontkomen, redeneert het bestuur, omdat de statuten elke gemeente vanaf 2015 de ruimte geven om scholen naar eigen voorkeur uit de stichting te halen en over te dragen aan een andere rechtspersoon.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de tien scholen is verbijsterd: waarom nu al de handdoek in de ring gooien? De gmr ziet geen enkel voordeel in de gekozen koers en pleit voor actie tot behoud van de zelfstandigheid. Om het bestuur die kant op te dwingen, weigert de gmr zijn instemming met de fusieplannen.

Dat is begrijpelijk, oordeelt de geschillencommissie: het bestuur zou een andere koers kunnen kiezen en het is redelijk dat de gmr zo lang mogelijk het eigen karakter wil behouden. Maar bij instemmingsgeschillen geeft de commissie ook een inhoudelijk oordeel. In dit geval speelt de bevolkingskrimp op het platteland mee en stelt zeker één gemeente zich strikt formeel op: hier met die scholen. De commissie ziet aanwijzingen dat andere wethouders dezelfde koers zullen volgen en verwacht dat uiteindelijk alle scholen zich wel moeten aansluiten bij de buren. Dat weegt bij elkaar voldoende zwaar om ondanks de geweigerde instemming toch stappen richting fusie te mogen zetten.De gmr slaagt er langs deze weg dus niet in om het schoolbestuur op te laten komen voor de eigen organisatie. Het bestuur kan verder om de volgende horde te nemen: die van de Commissie Fusietoets.

LCG WMS 105648, 28 maart 2013

Verschenen in infomr 2/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren