Falende besturen: wel onbehagen, geen ingreep

Ondanks alle ophef over te hoge beloningen, onverantwoorde investeringen in vastgoed en kwaliteitsverlies in het onderwijs hoeft er volgens de minister, de besturen-organisaties en de Onderwijsraad niets wezenlijks te veranderen aan de machtsverhoudingen en de positie van de medezeggenschap. De AOb blijft pleiten voor betere controle op de geldstromen in het onderwijs.
Schoolbestuurders moeten beter hun best doen, vinden zowel de Onderwijsraad als minister Bussemaker. De nadruk op groei en financieel rendement duwt de aandacht voor kwaliteit van het onderwijs te ver naar de achtergrond en ook het publieke belang van goede scholen verdient beter. Medezeggenschap moet versterkt, enerzijds door de mr gebruik te laten maken en anderzijds doordat bestuurders tegenspraak aanmoedigen.
Tot ongenoegen van de AOb veranderen het recente advies van de Onderwijsraad en de reactie van het ministerie niets wezenlijks aan de bestuurlijke organisatie van scholen. De controle op de besteding van de onderwijsmiljarden hoort in publieke handen, reageert voorzitter Walther Dresscher. Het huidige systeem faalt doordat onderwijsbestuurders zich alleen laten controleren door toezichthouders uit hun eigen circuit.
Het advies van de Onderwijsraad signaleert het toezichtsprobleem ook. Het document 'Publieke belangen dienen' is opgesteld naar aanleiding van de ondergang van Amarantis Onderwijsgroep, waar de top het zicht op de werkvloer kwijt was en zich vergaloppeerde met investeringen in vastgoed. In derge- lijke omstandigheden staat de medezeggenschapsraad vergeefs te roepen aan de zijlijn, als er tenminste informatie voorhanden is om de gang van zaken te beoordelen. De schade bij Amarantis is ongekend groot, maar het onderliggende probleem komt op meer plekken voor. Besturen hebben volgens de Onderwijsraad te weinig oog voor onderwijskwaliteit, direct belanghebbenden spelen een te zwakke rol in het toezicht en voor zover de overheid zich er nog mee bemoeit gebeurt dat zonder samenhang. Het gevolg: onderwijsbesturen werken op eigen houtje terwijl de overheid bij serieuze problemen opdraait voor de gevolgen. Dezelfde wetgeving die autonome onderwijsbesturen hun gang laat gaan, houdt de minister van onderwijs verantwoordelijk voor het functioneren van het hele stelsel. Maar naast de waarschuwingen van de inspectie is de enige beschikbare ingreep financieel: stopzetten van de bekostiging.
Als reactie op het advies van de Onderwijsraad kondigde minister Bussemaker dan ook strenger toezicht aan. De minister wil sneller reageren op gesignaleerde problemen en falende bestuurders de laan uit kunnen sturen. Een andere wens, instemmingsrecht op de schoolbegroting voor de medezeggenschapsraad, gaat niet in vervulling. De minister denkt dat bestuurders daar te veel hinder van zouden ondervinden bij beslissingen die belangen van de mr-leden raken, liet ze weten in een interview met NRC Handelsblad. Wel moet de mr betere informatie krijgen.
Het advies van de Onderwijsraad hamert op het lokale belang van onderwijs. Ook grote organisaties moeten zorgen dat dorp en stad betrokken blijven bij 'hun' scholen. Dat wil de raad allemaal overlaten aan de huidige bestuurders, die via zelf opgestelde codes voor goed bestuur en toezicht zich meer moeten aantrekken van fatsoensnormen zoals bescheidenheid, dienstbaarheid, het dienen van het publieke belang en het respect voor tegenspraak. Ook die tegenspraak moeten de bestuurders zelf organiseren.
AOb-voorzitter Dresscher betreurt deze aanpak met fluwelen handschoenen: "Het toezicht faalt. Het is niet voldoende als onderwijsbesturen de toch al nietszeggende governance code een beetje aanpassen." Bij het scherpere toezicht op de geldstromen zouden zowel de vakbonden als de mr een rol moeten krijgen, vindt de AOb: de bonden op landelijk niveau, de (g)mr aan de overlegtafel met het bestuur op basis van gedetailleerdere informatie over de jaarrekening, begroting en met inzage in de managementletter van de accountant.

Verschenen in infomr 2/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren