Code helpt voor betere uitvoering medezeggenschap

De meeste regels en wetten zijn duidelijk genoeg, maar bij de uitvoering hapert de medezeggenschap meer dan de deelnemers lief is. Ook de overheid wenst verbetering, zonder nog meer voorschriften uit te vaardigen. In de Code goede medezeggenschap geven de samenwerkende onderwijsorganisaties 21 praktische aanwijzingen.

Goede medezeggenschap ondersteunt ieders streven naar onderwijs van de beste kwaliteit. Toch bleek het de afgelopen jaren niet eenvoudig om overal die gewenste goede medezeggenschap te bereiken. Natuurlijk bestaan er scholen die hun zaken op orde hebben. Tegelijkertijd maken elk onderzoek, de uitspraken van de geschillencommissie én de waarnemingen van AOb-adviseurs duidelijk dat er nog heel wat te verbeteren valt.
Bijvoorbeeld: in het primair en speciaal onderwijs stelt de schoolleiding zich op als adviseur van de medezeggenschapsraad én als onderhandelingspartner namens het bestuur. Dat zijn tegenstrijdige belangen. Verder krijgen medezeggenschapsraden niet altijd tijdig en volledig informatie, ze worden gepasseerd als het bestuur haast heeft en de leden komen zelf niet altijd voldoende op voor hun wettelijke rechten.
Verbetering begint bij een correcte, professionele en enthousiaste uitvoering van de gemaakte afspraken. Met de Code goede medezeggenschap geven de onderwijsorganisaties een gezamenlijk antwoord op het evaluatierapport over de eerste vijf jaar van de Wet medezeggenschap op scholen. De in dat stuk aangedragen knelpunten en wensen moet het onderwijs zelf oplossen, oordeelde de Tweede Kamer indertijd op voorstel van de toenmalige minister.

Tegenspraak
Ook de huidige bewindslieden voelen weinig voor extra wetgeving, blijkt uit hun recente brief aan de Tweede Kamer over de positie van onderwijsbestuurders en de relatie met medezeggenschap. In onderling overleg met bestuurders moet de kwaliteit van de organisatie groeien, inclusief een betere positie voor de medezeggenschapsraad. Aan de ene kant moet de mr zijn mogelijkheden beter benutten, aan de andere kant dienen bestuurders deze georganiseerde tegenspraak serieuzer te nemen. De minister benadrukt dat onderwijsbesturen vooral de publieke belangen moten dienen en dus niet gericht moeten zijn op aanhoudende groei van hun organisatie. Bij de versterking van de medezeggenschap zet het ministerie vooral in op informatie: als de mr voldoende weet, legt de raad meer gewicht in de schaal bij discussies over bezuinigingen, kwaliteitsafspraken en huisvestingskwesties, verwacht de minister.
In lijn met de 21 aanbevelingen van de onderwijsorganisaties werkt het departement aan een wettelijke regeling zodat elke raad van toezicht overleg moet voeren met het centrale medezeggenschapsorgaan van de aangesloten scholen. Dat is nu nog geen vanzelfsprekendheid: sommige toezichthouders beschouwen alleen de directeur/bestuurder als relevante gesprekspartner. Op dit onderdeel wil de minister wel wetgeving voorbereiden, zodat de toezichthouders over ruim een jaar verplicht zijn om hun gmr te ontvangen. Ook staat er een adviesrecht voor het centrale medezeggenschapsorgaan op de rol bij de benoeming van nieuwe bestuurders.

Richtsnoer
De aanbevelingen in de Code goede medezeggenschap van de onderwijsorganisaties zijn gebaseerd op ervaring. Wie zo werkt, verbetert de medezeggenschap en bereikt hogere kwaliteit van de besluitvorming. Deze normen, afspraken en gedragingen vormen samen de basis van geslaagde medezeggenschap. De meeste organisaties adviseren de medezeggenschapspartners om het geheel te omarmen als richtsnoer voor hun handelen. De werkgeversverenigingen po-raad en vo-raad uiten geen bezwaren tegen de gezamenlijk geformuleerde inhoud, maar willen niets weten van het woord code: zij vinden vrijblijvende aanbevelingen voldoende. Daarmee heeft het stuk in hun ogen een lagere status dan de codes goed bestuur die po-raad en vo-raad zelf voor hun leden hebben afgekondigd.
De organisaties van personeel, ouders en leerlingen vragen de minister en de Tweede Kamer om steun voor een meer dwingend karakter van de tekst. De politieke discussie daarover komt naar verwachting op gang rond de verschijningsdatum van dit nummer van Infomr.
De Code goede medezeggenschap is al te vinden op internet en verschijnt binnenkort ook op papier. Alle scholen krijgen voldoende exemplaren toegestuurd. Bijbehorende handreikingen over deelonderwerpen zijn in de maak.

Code goede medezeggenschap (PDF)

Verschenen in infomr 2/2013

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren