Op komst: digitaal stemmen voor de opr

Hoe organiseer je verkiezingen voor een medezeggenschapsorgaan dat honderden scholen vertegenwoordigt? Formulieren invullen, ophalen en tellen op al die locaties betekent een monnikenwerk waar geen mr-lid voor te porren valt. Vandaar dat het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs een digitaal stembureau ontwikkelt. Elk samenwerkingsverband krijgt later dit jaar een aanbod om hiervan gebruik te maken.

Digitaal stemmen is nieuw voor medezeggenschapsraden, maar ondernemingsraden maken er al jaren gebruik van, zegt Marieke Boon namens het steunpunt medezeggenschap passend onderwijs. "Je hebt spelregels nodig, net als bij gewone verkiezingen. Die zorgen ervoor dat de juiste mensen één stem per persoon kunnen uitbrengen. Een externe beheerder aanwijzen zorgt ervoor dat belanghebbenden de uitslag niet kunnen beïnvloeden."

Digitale verkiezingen vragen net zo'n zorgvuldige voorbereiding als de klassieke manier met papier en potlood. Kandidaten moeten zich kunnen presenteren, stemgerechtigden moeten weten wanneer en hoe ze hun stem kunnen uitbrengen. Boon: "We hebben contact met de aanbieder van een digitaal verkiezingsmodel waarbij ook een mailvolgsysteem hoort. Zo kun je zien of alle berichten aankomen en of ze gelezen zijn om op tijd aanvullende maatregelen te nemen."
Stemmen over de samenstelling van de ondersteuningsplanraad is voor veel mr-leden het eerste concrete moment dat ze hun nieuwe verantwoordelijkheid uitoefenen. Door de regionale inrichting van de samenwerkingsverbanden passend onderwijs moet elke mr samenwerken en communiceren met andere medezeggenschapsraden. Dat is de enige manier om invloed te houden op de inrichting van passend onderwijs.
Het stemsysteem via internet is daarom onderdeel van een platform dat alle informatie van en voor samenwerkingsverbanden bundelt. Op deze eigen website kunnen de beheerders namens hun samenwerkingsverband zelf berichten en informatie invoeren. De gebruikers krijgen eveneens gelegenheid om digitaal met elkaar te overleggen. Deze onderdelen van de site zijn bedoeld voor de direct betrokkenen bij het samenwerkingsverband: personeel, ouders, directeuren, bestuurders en dergelijke.

www.medezeggenschap-passendonderwijs.nl

Verschenen in infomr 2/2013

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren