Waar praten we over nascholing team?

Dat de mr over nascholing iets te zeggen heeft is ons wel duidelijk. Maar moet dat gebeuren via de bespreking van het schoolplan (artikel 12 wet primair onderwijs) of op basis van artikel 12 lid 1 onder c van de Wet medezeggenschap op scholen? In dat laatste geval is nascholing namelijk een zaak van de personeelsgeleding, bij de eerste optie praten ook ouders en leerlingen mee.
Zoals zo vaak gaat het ook hier om een route van hoofdlijnen naar details. In het schoolplan staan de hoofdlijnen van het personeelsbeleid voor zover dit direct verband houdt met het onderwijskundig beleid, het kwaliteitsbeleid,  en het onderwijsaanbod. Er kan dus iets instaan over doelstellingen van nascholing, maar de concrete uitwerking in een nascholingsplan is een zaak voor de personeelsgeleding van de  mr. Dit sluit aan bij de bepaling in de cao primair onderwijs over nascholingsbeleid, waar eveneens staat vermeld dat de werkgever een nascholingsplan moet vaststellen in overleg met de personeelsgeleding. Daarbij spelen persoonlijke ontwikkelingsplannen en de jaartaak van het personeel mee.

Verschenen in infomr 2/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren