Een derde scholen kent geen faciliteitenregeling voor de mr

Om zijn werk te doen moet een medezeggenschapsraad vergaderen, tijd hebben en een budget. Op basis van een werkplan kan een mr faciliteiten claimen bij het bestuur. Gebeurt dat ook? Zijn er uren voor het personeel, is er een werkplan? Of een budget? In een enquête zochten we het voor u uit. Opmerkelijk: op een derde van de scholen bestaat géén faciliteitenregeling, terwijl de wet dat wel voorschrijft.

Het is handig om voordat er een faciliteitenregeling komt, eerst een werkplan van de mr te maken, zodat onderbouwd eisen gesteld kunnen worden aan de faciliteiten. Maar dat gebeurt slechts bij de helft van de geënquêteerde mr-leden. Op tweederde van de scholen is een faciliteitenregeling vastgesteld, ook al was er geen werkplan. Blijkbaar beschouwt een deel van de besturen zo'n faciliteitenregeling als een vanzelfsprekendheid, ook als er geen werkplan is. Dat klopt, want de regeling is verplicht en staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen.
Opmerkelijk is dan ook dat de regeling op één derde van de scholen ontbreekt. Dat komt in het primair onderwijs net zo vaak voor als in het voortgezet onderwijs. Ook geënquêteerden kennen de voorschriften vaak niet. 'Is dit wettelijk verplicht?', schrijft iemand, terwijl een ander zijn eveneens onwetende directeur 'er attent op heeft gemaakt.'
Toch geven vrijwel al die scholen zonder regeling geld en tijd voor medezeggenschap aan het personeel, ook al ligt dat nergens vast. Bij iets meer dan de helft zijn er vaste afspraken over dat budget, bij iets minder dan de helft moet het voor elke afzonderlijke activiteit worden aangevraagd.
Bestaan er geen afspraken over het budget, dan kan dat twee kanten op. Er zijn geëquêteerden die zeggen dat de raad 'zonder belemmering' krijgt wat de leden vragen, op andere scholen wordt 'moeilijk gedaan over verzoeken om geld.' Er zijn dan ook mensen die vinden dat de bond werk moet maken van het ontbreken van een goede financiële regeling voor de medezeggenschap.

Uiteenlopende budgetten
De budgetten lopen nogal uiteen. Voor het primair onderwijs is een bedrag afhankelijk van het leerlingenaantal vastgesteld in de cao. Eigenlijk zouden alle medezeggenschapsraden dat minimaal moeten krijgen. De hoogte varieert tussen de 927 en 3023 euro. De geënquêteerden uit het primair onderwijs die een bedrag noemden krijgen gemiddeld 1000 euro, waarbij de bedragen uiteenlopen van bijna niks tot 3000 euro. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraden krijgen zeker bij grote schoolbesturen meer, daar loopt het budget volgens één geënquêteerde op tot 30.000 euro.

In het voortgezet onderwijs is geen regeling in de cao vastgesteld. Daar ligt het gemiddelde op 3000 euro. En ook daar zijn scholen die op nul zitten, terwijl het hoogste bedrag 60.000 bestemd is voor een gmr.
En wat doen de raden met hun geld? Het gaat vooral op aan scholing, dat wordt door vrijwel alle deelnemers genoemd. Bij een derde wordt het mr-serviceabonnement van de AOb ervan betaald, ongeveer een derde heeft abonnementen op vaktijdschriften. Een klein aantal heeft het gebruikt voor inhuur van externe adviseurs. Ook de kosten voor het WMS-congres wordt door een deel uit het faciliteitenbudget betaald. Maar op één school staat dat onder druk. 'De directie heeft laten weten dat niet meer te vergoeden.'

Taakbeleid
Terwijl geld dus lang niet altijd vastligt, ligt dat anders voor de uren die personeel in de medezeggenschap op school steekt. Vrijwel alle deelnemers aan de enquête hebben daar uren voor. Bijna altijd zijn deze uren onderdeel van het taakbeleid. In het primair onderwijs varieert dat van nul tot 100 en ligt het gemiddelde op 43 uur. In het voortgezet onderwijs ligt het gemiddelde op 94 en is 40 uur het laagste. Eén deelnemer krijgt 160 uur voor het mr-werk.

De meeste uren stoppen de medezeggenschapsraden natuurlijk in de vergaderingen. In het primair onderwijs wordt er gemiddeld zes keer per jaar vergaderd, in het voortgezet onderwijs acht keer. Maar er bestaan ook echte vergadertijgers: één geënquêteerde uit het voortgezet onderwijs meldde dat er iedere schoolweek wordt vergaderd, dus dat loopt richting dertig tot veertig keer. Vaak is de directie daar bij.

 Minimumbudget personeelsgeleding primair onderwijs
 aantal leerlingen per school
bedrag per bao-schoolbedrag per so-school
 0 tot 250
 € 927
 € 1008
 250 tot 750
 € 1545
 € 1679
 750 tot 1250
 € 2163
 € 2351
 1250 of meer
 € 2780
 € 3023

In de cao primair onderwijs is afgesproken dat de personeelsgeleding een bedrag krijgt, dat afhankelijk is van de schoolgrootte. 

Werkwijze

De faciliteitenenquête is deze winter onder de mr-leden van de AOb en via de website infomr.nl uitgezet. 134 mensen vulden de enquête in, waaronder 4 ouders. Die zijn bij het eindresultaat niet meegenomen. Van de leden van personeelsgeledingen kwamen er 80 uit het primair onderwijs  en 50 uit het voortgezet onderwijs. Driekwart zat in een mr, iets minder dan een vijfde was lid van een gmr en 7 procent van een deelraad.

Verschenen in infomr 2/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren