Anke Strik: Profileren, communiceren, samenwerken

Anke Strik (28 jaar) staat voor groep 3 op de katholieke Nicolaasschool in Oss. Er is volop krimp in de regio, maar de Nicolaasschool groeit. Mede dankzij de inzet van de mr. De Nicolaasschool staat aan de rand van het centrum van Oss en binnen loopafstand liggen nog minstens drie andere basisscholen, zegt mr-lid Anke. "Iedereen heeft hier met krimp te maken. Dat betekent dat je je moet profileren."
 
Op initiatief van de mr onderzochten vorig jaar een aantal werkgroepen op welke manier de school zich zou kunnen onderscheiden. Er is scherp gekozen, zegt Anke. Sinds dit schooljaar draait de Nicolaasschool met een continurooster. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels aangeboden en de school heeft daarvoor ook een native speaker in dienst. Het lijkt een keerpunt te zijn. De krimp is niet alleen gestopt, de schoolbevolking groeit flink. Het leverde de mr afgelopen november op het WMS-congres de mr-prijs van duizend euro op, die wordt besteed aan een Engelstalige toneelvoorstelling. Profileren had ook gekund met het school zwemmen. Door stopzetting van de gemeentelijke subsidie houden veel basisscholen in Oss daarmee op. In de mr van de Nicolaasschool was dit een heikel punt, want de oudergeleding wilde het zwemmen graag handhaven, terwijl het team het onder meer organisatorisch en financieel een te zware belasting vond. Na gedegen onderzoek (de directie van het zwembad dacht ook mee over allerlei mogelijkheden) stemde de oudergeleding in met stoppen.

"We komen er altijd samen wel uit. De sfeer is hier open en goed", vindt Anke. Er zijn tegengestelde belangen, maar het gezamenlijke doel is de school steeds te verbeteren, vult ouder en voorzitter Trudis Baart aan. "We willen open zijn naar elkaar."

Pleinwacht
Deze vergadering komen er wat heikele punten aan de orde. Want het continurooster loopt nog niet helemaal perfect. De leerkrachten lunchen tussen de middag met de kinderen in de klas, daarna draaien ouders pleinwacht. Als ouder ben je ongeveer vier keer per jaar aan de beurt. Het nieuwe systeem bespaart je als je kind van de overblijf gebruik maakte € 3,50 per dag, een paar honderd euro per jaar. Toch zijn er te weinig ouders die pleinwacht willen draaien, het rooster komt niet rond. Sommigen vinden het misschien eng, oppert een ouder: "Die pubers uit de bovenbouw kunnen flink uit de hoek komen. Dan sta je daar en dan weet niet wat je moet doen als er een conflict is."
De mr besluit dat er binnenkort een brief naar de ouders moet. "Ze kunnen zichzelf aanmelden als pleinwacht, maar ook opa's, oma's of tantes zijn welkom." De voorzitter: "Ouders hoeven die enorme overblijfkosten nu niet meer te betalen, maar er moet wel wat tegenover staan."
Deze vergadering ruimt veel tijd in voor het voorstel om de ouderbijdrage op een nieuwe manier te gaan innen. Veel ouders balen ervan dat de school, de leerkracht of de klasse-ouder meerdere keren per jaar langs komt om een 'vrijwillige' bijdrage voor het een of ander. De leerkrachten vinden het ook niet prettig en het zorgt voor veel romslomp. Er ligt nu een voorstel om één vast jaarlijks bedrag per leerling te vragen en dat in maandelijkse termijnen per automatische incasso te innen. "Hoef je als school niet steeds je handje op te houden en het is administratief makkelijker," aldus de mrleden die zich hierover hebben gebogen. Probleem is dat de kosten per schooljaar verschillen: het kamp in groep 8 kost natuurlijk wat extra en het schoolreisje is duurder dan de 'Nicolaasdag' vol activiteiten op school, evenementen die om en om worden gehouden. 'Staffelen' lijkt het handigst: per schooljaar hetzelfde bedrag voor iedereen. In principe betaal je in groep 1 dan al mee voor het kamp in groep 8. Het zou voor iedereen gaan om een bedrag van € 65 per jaar. Dat moet voor de meeste mensen geen probleem zijn, denkt de oudergeleding. Anke checkt het toch nog even: "Is dat zo? Is dat goed te doen voor een doorsnee gezin, ook als ze meer kinderen op school hebben? Ik kan het niet goed inschatten."

Iets creatiefs
De oudergeleding vindt het een acceptabel bedrag. "Maar je moet het wel goed communiceren. Uitleggen wát ze voor dat bedrag allemaal krijgen, en dan ook niet meer aankloppen voor allerlei andere dingen. Ook niet als klasse-ouder elke keer een euro voor een verjaardag of juffendag ophalen, dat kan dan echt niet meer." Daar is de personeelsgeleding het mee eens. De laatste schooldag voelt een enkele leerkracht zich soms zelfs wat ongemakkelijk, blijkt. "Dan krijg ik een cadeau van individuele kinderen, als dank. Goed bedoeld, maar misschien kunnen we afspreken dat het voortaan iets creatiefs moet zijn, iets wat zelf is gemaakt." Er klinkt algehele bijval.
Goede communicatie hierover is belangrijk, ziet iedereen in. Eén ouder gaat uitzoeken of de automatische incasso kan, of de ouderraad dit kan blijven doen, een ander oppert 'dat we het bedrag niet moeten dichttimmeren, niet dat we nu vastleggen dat dit bedrag voor de hele schoolperiode geldt.' Binnenkort komt er een informatieavond, waarin de ouders worden bijgepraat over de nieuwe aanpak. Waarbij wel moet worden bedacht dat als het écht niet rond komt met de vrijwillige pleinwachten en er iemand moet worden ingehuurd, dat die extra kosten dan dus ook uit die € 65 moeten worden betaald, vindt een ouder. Het kan weleens te krap worden, dus is het zaak om binnenkort ook weer eens serieus na te denken over sponsor-mogelijkheden, klinkt het. Van de gemeente valt op dat vlak weinig te verwachten, beseft de mr. "De gemeente Oss moet zelf flink bezuinigen."
De oudergeleding oppert tussen neus en lippen door dat het misschien een idee is om elk jaar op schoolreisje te gaan: "Kinderen vinden het honderd keer leuker om met de bus weg te gaan dan tijdens Nicolaasdag iets op school te doen." Maar de personeelsgeleding is oplettend: "Dat kun je er niet zo even doorheen fietsen. Het schoolreisje is veel duurder en ik betwijfel ook of de kinderen het écht veel leuker vinden."

Voegwerk
De directeur schuift halverwege aan en doet verslag uit het stichtingsbrede directeurenoverleg. De Nicolaaschool hoort bij het skbo, waar dertien basisscholen in de gemeente onder vallen. Elders zijn formatieperikelen vanwege de krimp. "Wij gelukkig niet, maar wij hebben wel erg grote klassen, daar moeten we naar kijken." De Nicolaasschool zit in een oud gebouw en dat betekent dat er vaak wat gerepareerd moet worden. Nu is er weer lekkage van de cv geweest en een buitenmuurtje moet eigenlijk opnieuw worden gevoegd. Dat valt waarschijnlijk onder klein onderhoud, dus de school draait zelf voor de kosten op. Onbegrijpelijk, vindt één van de ouders. "Het gebouw is van de gemeente en wíj draaien voor de onderhoudskosten op? Beláchelijk."
Anke brengt verslag uit over de werkgroep 'werkdruk'. "Het probleem is natuurlijk niet opgelost. Maar door het er onderling open over te hebben ontstaat al veel ruimte en begrip", ervaarde ze. "We kunnen niet alleen maar steeds roepen dat we zo drukdrukdruk zijn. Je moet kijken waar je wel of geen invloed op hebt. De interne communicatie moet in elk geval strakker. En in bouwen teamvergaderingen wordt werkdruk een vast agendapunt. Zodat we onderling meer inzicht hebben in wie er wel of niet met iets extra's kan worden belast."

Plattegrondje
Een aantal mr-leden bezocht onlangs een bijeenkomst van het nieuwe samenwerkingsverband rondom passend onderwijs. Daar hoorden ze tot hun stomme verbazing dat er al een dekkend zorgaanbod was in de regio Oss-Uden-Veghel. Voorzitter Trudis Baart: "Ik was echt helemaal overrompeld. Er stond al van alles op een plattegrondje, terwijl wij hier nog van niks weten." Dat heeft deels te maken met ziekte van één van de skbo-bestuurders, licht de directeur toe. Maar, geeft hij toe, de school moet wel op korte termijn aan de slag met het schoolondersteuningsprofiel. "Wie zijn we, waar willen we naartoe, wat willen we uitbouwen?" Daar praat de mr graag over mee. Maar er is niemand die namens de school in de vopr van het samenwerkingsverband wil gaan zitten.

Tips van Anke Strik:

  1. Betrek ouders zoveel mogelijk bij beslissingen, veranderingen etcetera. Vraag bijvoorbeeld ouders om deel te nemen aan werkgroepen. Op deze manier creëer je draagvlak. Maak gebruik van de kwaliteiten van ouders.
  2. Natuurlijk kunnen belangen van schooldirectie en mr lijnrecht tegenover elkaar staan, maar met transparante communicatie, samenwerking en verbondenheid bereik je meer. Je staat samen voor dezelfde zaak: de kinderen van de school!
  3. Maak gebruik van het mr-recht om externe deskundigen te betrekken bij ingewikkelde onderwerpen: je hoeft niet alles zelf te weten/kunnen. Met een professional erbij kan er beter naar bepaalde zaken gekeken worden (bijvoorbeeld financiën of communicatie) waardoor het eindresultaat beter kan zijn.
  4. Het is prettig om diversiteit in zowel de ouder- als personeelsgeleding te hebben, om verschillende kwaliteiten bij verschillende onderwerpen te benutten.


Uw mr in Mijn mr

Mag uw mr gezien worden? Heeft u iets te melden waar andere medezeggenschapsraden hun voordeel mee kunnen doen? Geef u dan op voor de serie Mijn mr. Dat kan via infopuntmr@aob.nl

 

Verschenen in infomr 2/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren