Vijf vragen aan: Carola van der Schrier

Ze werkt als intern begeleider in het speciaal onderwijs op de Van Voorthuijsenschool (zmlk) in Haarlem en Hoofddorp. Daarnaast zit Carola van der Schrier in de gmr van de overkoepelende Stichting Spaarnesant en is ze voorzitter van de ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland.

Je houdt van de grote lijnen?
"Ja. Praten over een goede visie vind ik prettig en belangrijk. Maar je moet oppassen voor vage termen. Ik houd graag binding met 'de juf voor de klas'. Transparantie bijvoorbeeld, dat is makkelijk gezegd, maar ik wil weten wat dat precies betekent. Moeten we dan elke dag alles wat er gebeurt in de klas vast gaan leggen?"

Jullie zijn een voorloper en passend onderwijs is al ingevoerd. Wat is er veranderd?
"We werkten voorheen met individuele handelingsplannen. Nu met een ontwikkelingsperspectief. Ouders hebben daarbij een bepalende stem: samen denken we na over de uitstroombestemming en stellen we vast wat een leerling daarvoor precies moet kunnen."

En in de praktijk betekent dat?
"We zijn nu meer plannend bezig, vroeger volgend. We kijken beter naar de thuissituatie: wat heeft dit kind nodig, welke factoren belemmeren of stimuleren dat uitstroomperspectief en wat kunnen we daar als school en ouders aan doen."

Hoe krijgt grotere ouderbetrokkenheid nog meer vorm?
"We hebben een klankbordgroep voor ouders opgericht. Een platform waar we brainstormen over onderwerpen als: wat doe je als school, wat doe je als ouders? Bijvoorbeeld als het gaat om seksuele voorlichting of verkeersonderwijs."

Heb je een mooi praktijkvoorbeeld van je werk als ib-er?
"Ik begeleid leerkrachten bij het organiseren en geven van goed onderwijs voor onze leerlingen. Het is heel boeiend om samen goede oplossingen te bedenken. Eén leerling kan absoluut níet kiezen, nooit. Nu hebben we bedacht dat hij altijd datgene kiest, dat met de letter begint die eerder in het alfabet zit. Dus als hij moet kiezen tussen rood en blauw, kiest hij blauw. Dat werkt voor deze leerling prima."

Verschenen in infomr 3/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren