Kunnen we samen peiling uitvoeren?

Onze medezeggenschapsraad onderzoekt of het mogelijk is andere schooltijden in te voeren en we zijn op het punt dat we een ouderpeiling willen houden. Onze collega-school in het dorp is met hetzelfde onderwerp bezig en we proberen zo veel mogelijk samen op te trekken. Beide oudergeledingen en de personeelsgeledingen zijn van mening dat het voor ons dorp niet goed zou zijn als de ene school wel de schooltijden verandert, en de andere niet. Dat zou niet praktisch zijn en we willen voorkomen dat schooltijden de keuze van ouders bepalen. Het gaat om de inhoud van het onderwijs. Kunnen we nu de ouderpeiling samen houden onder alle ouders en de resultaten als een geheel beschouwen? Of zijn we verplicht om ieder apart een peiling te houden en deze gescheiden te beoordelen?
Er is niets op tegen om als scholen af te spreken dat de peiling gezamenlijk plaatsvindt. De uitkomsten ervan hoeven volgens de wet niet bepalend te zijn voor het besluit over de schooltijden. Wel adviseren we om de ouders op het formulier te laten aangeven bij welke school ze horen, zodat de verantwoording van de peiling inzicht geeft in de resultaten per school.

De Wet medezeggenschap op scholen legt de ouderpeiling trouwens niet als taak bij de mr, maar als verplichting bij het schoolbestuur. Het schoolbestuur neemt uiteindelijk een besluit over de schooltijden, nadat de oudergeleding van de mr met de inhoud van het voorgenomen besluit heeft ingestemd. Behalve de uitslag van de peiling kunnen andere zaken relevant zijn voor de beslissing, iets wat zowel het bestuur als de oudergeleding in de mr moeten afwegen.

Verschenen in infomr 3/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren