Kunnen mijn extra uren zomaar verdwijnen?

Het afgelopen jaar kon ik 80 uur besteden aan het werk als secretaris van onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Volgens mijn directeur moet dat terug naar 50 uur, waarbij hij verwijst naar een handboek over medezeggenschap. Daar staat ook dat de toekenning van extra uren een vrije keus is van het bevoegd gezag. Wat kan ik doen om deze noodzakelijke uren te houden?
Het is juist dat de cao voor het primair onderwijs geen vermelding kent van extra uren voor de voorzitter of secretaris van de (g)mr. De basis per personeelslid ligt op 60 uur voor de mr en 100 uur indien de betrokkene eveneens lid is van de gmr. Het budget dat in de cao staat genoemd onder lid 3 en 4 van artikel 13.3 van de cao kan de personeelsgeleding zelf toewijzen aan extra uren bovenop het minimum. De eerder beschikbaar gestelde 80 uur zijn een afspraak tussen het bestuur en de personeelsgeleding van de gmr. Zo'n afspraak geldt als een getroffen regeling en die kan een bestuur niet eenzijdig opzeggen. Voor wijziging van de regeling is instemming nodig. U kunt uw bestuur uitnodigen om hierover het overleg te openen.

Verschenen in infomr 3/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren