Directie snoept uit urentrommel

Twee bovenschoolse directeuren in Den Helder vinden zichzelf zo druk, dat ze vier jaar lang voor meer dan een volle werkweek op de loonlijst stonden. Pas na een kritische noot van de Onderwijsinspectie ging het extraatje van 10 procent van tafel, maar de scholengroep ligt nu ook politiek onder het vergrootglas.

Het bestuur van de stichting Meerwerf basisscholen in Den Helder moet wel bijzonder veel vertrouwen hebben in de directie van deze koepel van het openbaar onderwijs in de marinestad. Eén van de directeuren is al sinds en jaar en dag secretaris van het bestuur én aanspreekpunt voor iedereen die contact met Meerwerf zoekt. Volgens voormalig gmr-voorzitter Joke Vorstman deugt er weinig van deze werkwijze: "Het bestuur is ook de interne toezichthouder, maar hoe kun je die taak vervullen als je nooit zonder de directeuren vergadert?"
Net als vele andere gemeenten heeft ook Den Helder jaren geleden het openbaar onderwijs verzelfstandigd. De stichting Meerwerf moet nog wel aan de wethouder en de gemeenteraad laten zien dat de boeken kloppen, maar is verder baas in eigen huis. Die vrijheid nam de stichting dan ook: in 2009 kregen de twee algemeen directeuren er 10 procent salaris bij. Het bestuur regelde dit op voorstel van de betrokken functionarissen via een cao-bepaling die bedoeld is voor zwaar belaste leerkrachten. Wie door omstandigheden tijdelijk meer uren moet werken dan de norm toestaat, kan zo'n loonsverhoging ontvangen totdat het bezettingsprobleem is opgelost.
In dit geval zou het 'probleem' ontstaan doordat een derde directeur in 2010 vertrok, maar Meerwerf was duidelijk niet van plan de vacature te vervullen. De directeuren ontvingen hun extra bezoldiging ruim vier jaar lang  en pas halverwege die periode kreeg de gmr lucht van de maatregel via een voetnoot van het bestuursformatieplan. De zaak kwam in de krant en de Onderwijsinspectie boog zich over de financiën van Meerwerf. Conclusie van dat onderzoek: ingrijpen kan de inspectie niet, maar de extra beloning voor de directie is in strijd met de cao. Inmiddels is de 10 procent uitbreiding geschrapt.
Volgens AOb-rayonbestuurder Nasera Azzouz kan er nog meer gebeuren: "Twee algemeen directeuren vind ik te veel voor een schoolbestuur van deze omvang. Dat zou de gmr best aan de orde kunnen stellen bij de bespreking van het bestuursformatieplan."

Krachtmetingen
Tussen de gmr en de bestuurders rezen echter al andere moeilijkheden. Zo eiste de directie toegang tot alle gmr-bijeenkomsten, wat uitliep op een procedure bij de geschillencommissie. In uitspraak 105158 probeert die de verhoudingen nog te normaliseren: natuurlijk mag een gmr in eigen kring beraadslagen en even natuurlijk moet de gmr beslissingen en opvattingen uit dat beraad duidelijk laten weten aan de schoolbevolking. Ondanks ondersteuning van de AOb en de VOO liepen de krachtmetingen in de gmr medio september uit op het meerderheidsbesluit om de voorzitter te vervangen en zo met een schone lei verder te gaan. De ex-voorzitter blijft wel lid van de raad. Enkele andere gmr-leden haakten al eerder af en onder begeleiding van de VOO probeert de vernieuwde gmr nu de draad weer op te pakken. "Een proces met hobbels en dat is niet vreemd", zegt ondersteuner Janny Arends van de VOO. "Maar we hebben goede afspraken gemaakt, ik heb er alle vertrouwen in."
De gemeenteraad en de wethouder van onderwijs maken zich inmiddels zoveel zorgen over de toestand bij Meerwerf dat er een commissie van goede diensten is aangetreden. Opdracht: bedenk iets om verdere imagoschade te voorkomen en beweeg Meerwerf ertoe daar zelf ook stappen toe te ondernemen. De voormalige gmr-voorzitter Vorstman verwacht veel van deze commissie. Gmr-secretaris Esther van der Linden en Meerwerf-directeur Doede Scholte willen op dit moment niet reageren. De gmr moet de instelling van de commissie nog bespreken en de directeur is in afwachting van overleg tussen schoolbestuur en gemeente.

Verschenen in infomr 3/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren