Fuseren doe je niet op de tast

Opheffing dreigt voor de rooms-katholieke basisschool van een regionaal schoolbestuur en dus zoekt het bevoegd gezag naar oplossingen. Na een ronde consulten en rapporten valt het besluit tot fusie met de kleinste protestants- christelijke basisschool in eigen kring.
Het idee is de samenwerking uit te laten monden in een nieuwe interconfessionele school. En snel graag: beslissen in maart, uitvoering direct na de zomervakantie om de gevreesde opheffing te voorkomen.
Maar zo'n vliegende haast is nergens voor nodig, constateert de medezeggenschapsraad. De leerlingenaantallen van het geheel zijn voldoende om de kleinste broeder nog een tijdlang te compenseren. Bovendien weet het bestuur slechts vaag te formuleren wat de precieze gevolgen zijn voor personeel, ouders en de inrichting van het onderwijs. Met een fusie op de tast wil de mr niet instemmen. Bij de geschillencommissie blijkt dat de stichting het eerste fusiejaar wil gebruiken om de plannen verder uit te werken. Verder is de fusie- effectrapportage wel naar de mr gestuurd, maar zonder verzoek om instemming. Die overtreding van de wet zou de mr aan kunnen vechten bij de ondernemingskamer van het gerechtshof, maar dat hoeft niet: de geschillencommissie stuurt het bestuur terug naar de overlegtafel: eerst fatsoenlijk de zaken met de mr regelen, inclusief duidelijkheid over de gevolgen van de fusie.
LCG WMS 105783, 9 juli 2013

Verschenen in infomr 3/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren