Carrière maken doe je via de mr – als het meezit

Door actief te zijn in de medezeggenschap ontwikkelt de één zich als voorzitter, de ander wordt bedreven in het onderhandelen, een derde klimt op tot schoolleider. Een boost voor je carrière? Vijf antwoorden uit de soms weerbarstige praktijk.

Peter van Hulst, voorzitter van een gmr in het basisonderwijs:

"Doordat je actief bent in de medezeggenschap vergroot je je wereld. Het heeft mij veel gebracht. Je leert sowieso veel mensen kennen. Je bent gesprekspartner van de directie, je bepaalt natuurlijk niet het beleid maar je kunt wel initiërend zijn. Je deelt dingen met mensen van andere scholen, andere delen van de organisatie, maar bijvoorbeeld ook met een vakbond als de AOb. Je bent soms als eerste op de hoogte van zaken, je mag vragen stellen en leert het team te informeren.

"Het zet je allemaal aan het denken en dat helpt mij zeker verder. Ik heb een bredere kijk op een aantal zaken gekregen, een helikopterblik. Ik weet inmiddels hoe de hazen lopen, wat de procedures zijn, waar de moeilijkheden zitten. Aanvankelijk sta je uitsluitend voor de klas en weet je hoe dat werkt. Nu heb ik een breed overzicht over de organisatie, ik ken de visie, weet hoe we er financieel voor staan, ken de beleidsplannen en de meerjarenstrategie.
"Ik denk dat je carrièrekansen daardoor zeker verbeteren: die overview is natuurlijk belangrijk. Als voorzitter heb ik goed geleerd hoe ik effectief en prettig kan vergaderen, hoe je het best met zo'n groep om kunt gaan. In die functie ben je natuurlijk ook een verbindende factor. Ik heb geleerd dat het heel belangrijk is om je rol en die van een ander te kennen: hoe en wat moet je met wie doen?"

Han Nijboer zat ruim acht jaar in de mr in het voortgezet onderwijs en is nu schoolleider:

"Door het mr-werk heb ik beter inzicht gekregen in hoe een onderwijsorganisatie werkt. We hebben tijdens mijn periode in de mr een fusieproces doorgemaakt. Dan communiceer je veel met de centrale directie en zoiets leert je hoe je met een bredere blik naar zaken kunt kijken. Je brengt op een ander niveau dingen met elkaar in verband, overstijgt het eigenbelang van een geleding of de eigen school. Ik heb beter leren onderhandelen, beter geleerd om prioriteiten te stellen. Ik heb geen uitgekiend carrièrepad gevolgd, maar je ontwikkelt je wel door het mr-werk. Het heeft er wel aan bijgedragen dat ik nu schoolleider ben. En ik heb er denk ik nu baat bij dat ik zo lang aan de andere kant van de tafel heb gezeten. Ik weet heel goed hoe het werkt."

Ed Bergers, architect en lid van de oudergeleding van een mr en een gmr in het primair onderwijs:

"Ik ben ooit uit frustratie in de mr gekomen. De school van mijn kinderen werd verbouwd en er zou een deel nieuwbouw komen. Ik wilde als ouder en als architect graag in de bouwcommissie. Ik dacht deskundigheid in te kunnen brengen. Dat werd niet gewaardeerd door de directie. Toen dacht ik: als ik mee wil praten, dan moet ik blijkbaar in de mr, dan kunnen ze er niet omheen. Je voelt je als ouder betrokken en dat wil je tonen.
"Ons architectenbureau is klein, we werken met twee mensen. Ik vind het interessant om mijn blik te verbreden, mijn eigen kleine werkveld te ontstijgen. Dat kan als je in de medezeggenschap zit. Nu kan ik bij een grotere organisatie zien hoe het werkt met onderlinge communicatie, de bedrijfsvoering, daar leer je altijd van. Hoe wordt zo'n scholenstichting geleid? Het lijkt aan de ene kant een hele platte organisatie, maar er zijn zoveel richtlijnen en regels binnen het onderwijs, hoe ga je daarmee om, hoe speel je het politieke spel, wie betrek je waarbij? Alsarchitect heb je natuurlijk altijd ook met dat samenspel te maken tussen opdrachtgever, overheid en regelgeving. In het onderwijs gaat het anders, maar het lijkt er ook wel op. Ik vind het hele proces erg leerzaam."

Marijke Cornelisse, lid van de personeelsgeleding in het basisonderwijs, zit in een mr en een gmr:

"Ik heb er veel van geleerd. Als je in een mr zit leer je steeds beter om met een helikopterview te kijken. Je snapt de organisatie, begrijpt waar het beleid vandaan komt, waarom de begroting zo is opgesteld. Je ontwikkelt nieuwe vaardigheden, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Je moet kunnen overleggen met ouders, met je directie en met je team, je zit daar namens het team. Je moet niet je directeur in een mr-vergadering met ouders erbij, verrassen met onverwachte reacties. Je moet netjes overleggen, zodat zij of hij weet hoe het team erover denkt en iemand niet in een vergadering wordt overvallen of voor het blok wordt gezet.
"Het overkoepelende karakter van het mr-werk ligt me goed. Ik wil me met meer bezighouden dan mijn eigen lessen en mijn eigen klas. Via het mr-werk kwam ik in de gmr. En uiteindelijk heeft dat er wel toe geleid dat ik nu in het schoolmanagementteam zit. Voor mij heeft het mr-werk een duidelijk positieve invloed gehad op mijn carrière."

Kees Evers, sinds 2004 namens de personeelsgeleding actief in de medezeggenschap.

Was de laatste jaren voorzitter van een gmr in het voortgezet onderwijs. Werd eerst overgeplaatst naar een andere lokatie en later ontslagen. Is daarover nog steeds verwikkeld in een juridische procedure.
"In de WMS staat: iemand mag geen nadelige gevolgen ondervinden van zijn werk in de medezeggenschap. Dat is bij mij wel het geval. Blijkbaar heb ik op een paar gevoelige tenen gestaan.
"Er is gedurende een lange periode veel gebeurd. Ik zeg waar het op staat, ook naar de directie. Toen een directeur bijvoorbeeld ooit meedeelde dat hij bij alle gmr-vergaderingen aanwezig wilde zijn, heb ik hem dat afgeraden. Ik zei: Ik kan het niet verbieden, want de vergaderingen zijn openbaar. Maar ik vind het geen goed idee. Het beïnvloedt de discussies als de schoolleiding erbij zit.
"Ik lag niet goed bij de directie, dat was duidelijk. Ik kende onze rechten als gmr. Ik heb als voorzitter van de gmr veel geprotesteerd, geëist dat sommige maatregelen werden teruggedraaid. We werden niet betrokken bij het overleg en de besluitvorming. Je moet als gmr niet alles pikken, dan ben je geen knip voor de neus waard. Ik ben steeds doorgegaan.
"Ik zal niet ontkennen dat ik af en toe een lastige jongen kan zijn. En dat ben ik zeker als mensen niet met argumenten komen, maar dingen vanuit hun machtspositie af willen dwingen. Ik probeer eerlijk te blijven, ook als dat andere mensen niet bevalt. Ik zie dat besturen de medezeggenschap als lastig ervaren, als een rem op snelle besluitvorming. Maar regels heb je nodig. En ook als je het niet met elkaar eens bent, moet je je aan die regels houden. Blijkbaar geldt dat niet voor bestuurders in de publieke sector.
"Ik ben 61 jaar en zit nu al meer dan drie jaar thuis. Mijn financiële situatie en toekomst zijn erg onzeker. De Nederlandse rechtsgang duurt zó lang. In eerste instantie denken collega's en ouders: hij kon weleens gelijk hebben. Maar hoe langer het allemaal duurt, hoe meer mensen er afhaken. Je verliest veel vrienden die je onder collega's had. Veel mensen vinden toch: je hebt jezelf die problemen bezorgd. En natuurlijk zorgt het voor angst: dit kan je overkomen als je lastig bent. Er is gelukkig nog wel een trouw clubje van ouders en collega's dat mij steunt. Die houden mij op de hoogte, dat is verschrikkelijk belangrijk voor me.
"Ik ben ervan overtuigd dat ik ben ontslagen vanwege mijn gmr-werk. Maar wettelijk gezien mag dat niet, dus de school zal dat ook nooit toegeven. Die zeggen: meneer was lastig, er is geen basis meer voor een onderlinge werkrelatie. Dat is dus een manco in de wet. Bovendien: je moet die rechtsgang zelf betalen, dat is toch niet te doen? Denken politici daar wel eens over na?
"Ik denk veel na. Had ik het anders kunnen of moeten doen? Ik denk het niet. Ik woon alleen. Als ik een gezin had gehad, had ik dit allemaal niet kunnen doen, dan heb je nog weer andere verantwoordelijkheden. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd: vanuit mijn positie als voorzitter van de gmr heb ik gedaan wat ik moest doen. Maar de gevolgen zijn verschrikkelijk."

Dit zegt de wet

· Artikel 3 lid 12 Wms
Het bevoegd gezag draagt er zorg voor, dat de leden van de medezeggenschapsraad niet uit hoofde van hun lidmaatschap van de raad worden benadeeld in hun positie met betrekking tot de school, het regionaal expertisecentrum en de centrale dienst. De eerste volzin is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van kandidaatleden en voormalige leden.

· Artikel 3 lid 13 Wms
De beëindiging anders dan op eigen verzoek van de betrekking van een lid van het personeel mag geen verband houden met de kandidaatstelling voor het lidmaatschap, het lidmaatschap of het voormalig lidmaatschap van de betrokkene van de medezeggenschapsraad. Een beëindiging van de betrekking in strijd met dit lid is nietig.

Wanneer deze artikelen tot een geschil leiden, kan dat niet worden behandeld door de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, blijkt uit uitspraak 105158 van 9 februari 2012 over gmr-leden die zich benadeeld voelden doordat de directie bij elke vergadering wilde zitten. Als een mr de wettelijke bescherming wil opeisen, moet dat via een nalevingsprocedure bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. Gaat het om een individuele zaak, bijvoorbeeld bij een ontslag, dan kan de bepaling meespelen bij de beoordeling door de kantonrechter.


Verschenen in infomr 4/2013

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren