Kleinere klassen, dat zal wat kosten

Klassen met soms wel 32 leerlingen, dat valt niet altijd mee op het Varendonck College in Asten en Someren. De gevolgen, zoals ook elders vaak gehoord: hoge werkdruk voor de leraren, extra eisen aan de begeleiding. Tegelijkertijd wil de school onderwijs op maat bieden. Lukt dat nog wel?
De medezeggenschapsraad besloot een stap verder te zetten dan zich zorgen maken en startte een onderzoek naar mogelijkheden om binnen de bestaande budgetten de groepsgrootte te verkleinen. "Want de mooiste oplossing is natuurlijk een zak extra geld. Helaas kunnen we daar niet op rekenen", zegt Brigit Verkuyten, secretaris van de mr en docent kunst algemeen.
Een werkgroep boog zich in vier sessies over de budgetten, de cijfers en de gevolgen van mogelijke ingrepen. Verkuyten: "We hadden al snel inzicht wat het kost als je de groepen echt verkleint, in ons geval terug naar een maximum van 28 leerlingen. Je kunt zoiets bijvoorbeeld doen door groepen samen te voegen en college te geven, door verantwoordelijkheden te verschuiven van taakuren naar lesgebonden activiteiten of mentoraat, door kleine vakken te schrappen. Het is ook mogelijk om meer met elektronische leermiddelen te werken, maar het gaat altijd om drastische ingrepen."
Het vroeg heel wat denkwerk, uitzoektijd en overleg voor de mr-werkgroep de zaak min of meer op een rijtje had. Verrassend genoeg bleken opties als het schrappen van wiskunde D en Latijn weinig extra lesuren op te leveren. Effectiever is het afschaffen van remedial teaching, huiswerkbegeleiding, trainingen tegen faalangst en onderricht in sociale vaardigheid - zaken die Varendonck juist heeft ingevoerd als vangnet voor kinderen in grote klassen.
"Als je dat allemaal verandert, heb je dus zeer getrainde leraren en mentoren nodig", constateert Brigit Verkuyten. De mr is nog niet op het punt om definitieve conclusies te trekken: de bevindingen komen aan de orde in de teams van Varendonck met de vraag wat zij ervan vinden. Ook dat zal niet direct een keuze opleveren, verwacht Verkuyten: "Maar we denken wel na over dit veelbesproken probleem. En dan kun je tot de constatering komen dat het tijd is om te stoppen met klagen of drastisch veranderen. Alleen al dat inzicht is de moeite waard."

Verschenen in infomr 4/2013

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren