Moet onze interim-afdelingsleider mr-pauze nemen?

Een lid van onze medezeggenschapsraad is tijdelijk aangesteld als afdelingsleider bij de onderbouw van een van onze drie scholen. Daardoor maakt hij nu deel uit van het managementteam en kan hij geen lid zijn van de mr. Zijn eigen voorstel is om het mr-lidmaatschap te parkeren en terug te keren zodra hij geen waarnemer meer is. Kan dat? En hoe zit het met zijn afvaardiging namens onze mr in de gmr van de scholengroep?
Praktisch gezien lijkt het juist dat betrokkene terugtreedt uit de mr. Als lid van het managementteam is hij immers rechtstreeks betrokken bij de totstandkoming van besluiten waarover tevens medezeggenschap plaatsvindt. Dan krijgt hij al snel met dubbele petten te maken. Bovendien hebben de kiezers hem indertijd in de mr afgevaardigd als docent en niet als afdelingsleider.

Formeel is het echter niet zo dat geen enkel lid van het managementteam in de mr kan zitten. De Wet medezeggenschap op scholen beperkt dit verbod tot de leden van het schoolbestuur en personeelsleden die namens het bestuur het overleg met de mr voeren. Dit gaat meestal om de schoolleiding en wie deze overlegfunctie bekleedt moet zijn vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut. Als het om directieleden gaat, staat het ook in het managementstatuut.
Mogelijk staan er in het medezeggenschapsreglement van uw mr of gmr meer uitsluitingen van het passief kiesrecht dan de Wms voorschrijft. Kijk dat voor de zekerheid even na. Een pauze van het mr-lidmaatschap nemen met ieders instemming kan zeker en dan keert de betrokkene direct terug als de interim-functie vervalt. Hierover kunnen de mr en de gmr ieder apart beslissen. Als het bij een van de twee bij nader inzien leidt tot een tussentijdse vacature, hoort in het reglement te staan op welke manier die wordt vervuld.

Verschenen in infomr 4/2013

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren