Hoe houden we in grote organisatie medezeggenschap over?

Onze school voor kinderen met spraakstoornissen (speciaal onderwijs cluster 2) kan niet langer zelfstandig blijven als gevolg van de invoering van passend onderwijs. Na de fusie met een veel grotere partner vormen we straks een instelling die zeker vijftien scholen onder zich krijgt en enkele diensten voor ambulante begeleiding. Onze mr is duidelijk geworden dat er straks slechts 1 bekostigingsnummer overblijft, met als gevolg 1 medezeggenschapsraad voor de totale organisatie. Hoe kunnen we voorkomen dat de operatie de medezeggenschap uitholt? Op dit moment hebben alle scholen een eigen mr.
Deze complexe materie vraagt om nauwkeurig overleg, waarbij een adviseur van de AOb goede diensten kan bewijzen. Deze omvorming van cluster 2-scholen naar instellingen speelt in het hele land en inderdaad krijgt de nieuwe instelling 1 brinnummer. De scholen staan dan geregistreerd als lesplaatsen.

Het principe van de Wet medezeggenschap op scholen blijft ook hier dat medezeggenschap zich afspeelt op hetzelfde niveau als de zeggenschap. De mr van de instelling zal zich vooral bezighouden met overkoepelende kwesties en het ligt voor de hand om deelraden in te stellen op elke lesplaats. Daar moet worden gesproken over de eigen invulling van passend onderwijs en de andere onderwerpen die u nu ook behandelt. Het instellen van deelraden begint bij de nieuwe mr en het schoolbestuur. U kunt dat met de gezamenlijke medezeggenschapsorganen nu al voorbereiden, als onderdeel van uw betrokkenheid bij de fusie. Let erop dat bij het uitgangspunt 'medezeggenschap volgt zeggenschap' ook afspraken horen over de faciliteiten voor deelraden. De leden gaan in hun deelraad net zo veel tijd steken als ze nu aan de mr besteden en daar hoort dus een gelijk aantal uren bij.

Het is praktisch om de leden van de huidige mr vervolgens op hun school de verkiezingen voor de nieuwe deelraad te laten organiseren. Voor welke taken de deelraad precies in de plaats treedt van de mr, is te regelen via het medezeggenschapsstatuut van de instelling. Indien uw instelling ook een audiologisch centrum heeft of zorgpersoneel dat niet onder de onderwijswetgeving valt, zal voor hun aandeel in de medezeggenschap maatwerk nodig zijn: modelreglementen kunnen deze situatie niet opvangen. Ook daarbij kan de AOb adviseren.

Verschenen in infomr 4/2013

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren