'Formuleer duidelijke criteria voor toelating leerling'

Medezeggenschap op een rijdende trein die voor het eerst voortraast over een nieuw traject, dat valt niet mee. Het Steunpunt Medezeggenschap Passend Onderwijs weet er inmiddels alles van, vertelt Marieke Boon.
"We merken dat de tijd die de opr had om het ondersteuningsplan te beoordelen echt veel te kort was. Het is bovendien vaak een taai en ingewikkeld stuk, dat lukt niet om dat binnen een maand te doen. Veel samenwerkingsverbanden kiezen ervoor te werken met bijlages en nadere uitwerkingen die dan ook weer ter instemming worden voorgelegd aan de opr. Dat adviseren wij ook en daarnaast raden we aan op basis van jaarplannen te werken. Ook voor die jaarplannen, uitwerkingen en bijlages geldt het instemmingsrecht van de opr. Ons advies is wel om dit expliciet vast te leggen in het ondersteuningsplan en goed af te spreken hoe de opr erbij wordt betrokken, bijvoorbeeld als het om de procedures bij aanmelding gaat of de ondersteuning van ouders en leerkrachten."
"Verder zien we dat sommige samenwerkingsverbanden met (klankbord)groepen werken, bijvoorbeeld over het onderwerp 'communicatie met ouders'. Daar zitten dan ouders en personeelsleden in en er ontstaat informele medezeggenschap naast de officiële opr."
"Een manco dat we veel tegenkomen is dat de criteria voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) ontbreken. Welke criteria hanteert een samenwerkingsverband voor toelating tot het sbo en so? De procedures staan vaak wel in de ondersteuningsplannen, maar de criteria ontbreken vaak: wanneer kan je als school een kind doorverwijzen? Passend onderwijs gaat uit van handelingsgericht werken en we willen af van de etiketjes als adhd, autisme en zo. Bij voorkeur worden dan ook handelingsgerichte criteria opgesteld. Het blijkt lastig om die criteria voor een TLV te formuleren."
"Het ondersteuningsprofiel als geheel is voor ouders weinig inzichtelijk. Sommige swv's hebben een (meertalige) folder gemaakt of zelfs een filmpje op YouTube gezet (bijvoorbeeld: propjes passend onderwijs van swv De Westfriese Knoop) waarin ze inzicht geven in het ondersteuningsplan en verwijzen naar de website waarop de schoolondersteuningsprofielen te vinden zijn."
"Bij sommige samenwerkingsverbanden is de medezeggenschap nog niet goed geregeld, maar bij de meesten kon de opr voor 1 maart met het ondersteuningsplan instemmen."

Verschenen in infomr 1/2014

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren