Furieus, maar in gesprek blijven

Eindelijk telde onderwijsstichting Movare in Kerkrade exact het aantal leerlingen in plaats van losjes gegevens bijeen te vegen. Dat scheelde honderd kinderen aan de verkeerde kant van de streep: spookleerlingen, zeg maar, die wel meededen bij de berekening van het aantal medewerkers en lokalen, maar waar geen cent bekostiging van de overheid voor binnenkwam.
Op deze nare verrassing volgden onaangename maatregelen: de eerste vijf ziektedagen moesten de aangesloten scholen voortaan zelf opvangen zonder vervanging; leerkrachten op scholen waar het leerlingenaantal snel daalde, zagen zich direct ingedeeld bij de vervangingspool. "Dat laatste bleek te mogen, het eerste ging van tafel omdat het bovenformatief verklaren van 15 fte voldoende opleverde", blikt secretaris Ben Lindelauf van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad terug op de maatregelen. Maar het proces hoort zo niet te gaan, stelde de gmr herhaalde malen vast in contact met de bestuurder, de AOb en andere bonden. "We voelden ons furieus. Maar we hebben bewust niet de confrontatie gezocht. En ik heb op dat moment geleerd dat je in de greep van emotionaliteit geen brieven moet schrijven."
De telfout legde bloot dat onderwijskoepel Movare er financieel slecht voor staat. "Snoeien moet", zegt Lindelauf dan ook, "maar dit ging onprettig en bij het menselijke aspect beneden alle peil. Het gaat nog steeds door: nu praten we weer over soms wel een halvering van het aantal uren schoonmaak. Je begrijpt hoe dat in de scholen eruit gaat zien."
Door alle opschudding wisten personeelsleden hun gmr veel beter te vinden dan in het verleden, wat de positie aan de gesprekstafel verbeterde. Er volgden bijeenkomsten op alle scholen, waar het personeel van regiodirecteuren en het college van bestuur te horen kreeg waarom Movare niet langer op de vertrouwde voet kon doorgaan. Gmr en mr stelden vragen en gaven suggesties, maar konden er uiteindelijk ook niet om de werkelijkheid van de tekorten heen. "Natuurlijk hebben we het aanspannen van een geschil overwogen. De manier waarop dit allemaal ging is niet in orde. Maar uit het overleg met de AOb en de andere bonden kwam duidelijk naar voren dat we er financieel gewoon rampzalig voor staan. Dan is het tactischer om het gesprek aan te gaan. Dankzij onze vasthoudendheid hebben we op al onze vragen antwoord gekregen, eindelijk overzicht van al onze scholen en de toezegging dat er nooit meer zulke ingrijpende maatregelen worden genomen zonder overleg met de medezeggenschap."

Verschenen in infomr 1/2014

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren