Arbo en de mr: zoveel meer dan de juiste verbandtrommel

Een ongeluk zit overal in een klein hoekje, dus buigt op veel scholen de medezeggenschapsraad zich eenmaal per jaar over de arbeidsomstandigheden. Maar aan dat onderwerp zit veel meer vast dan op het eerste gezicht lijkt. Daarom brengen vakbonden en werkgevers de komende tijd samen onder de aandacht wat hier allemaal kan spelen en waarom het zeker voor de personeelsgeleding in de mr van groot belang is.
"Stop de arbeidsomstandigheden niet alleen in de bekende hokjes", waarschuwt programmaleider Rick van Workum van Voion, het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. "Denk niet uitsluitend aan de zaken die gewoon goed geregeld moeten zijn: veilige machines in de technieklokalen, het juiste gereedschap, goede bureaustoelen en een ontruimingsoefening door de bedrijfshulpverleners. Lokalen op de juiste temperatuur met voldoende frisse lucht."
Veiligheid heeft ook een sociale kant: "Natuurlijk is het normaal dat je niet bang hoeft te zijn voor ongewenst gedrag van wie dan ook. Dat je niet bang hoeft te zijn om geïntimideerd of gediscrimineerd te worden als je een andere mening bent toegedaan. Uiteraard willen we ook voor onze leerlingen een veilig pedagogisch klimaat."
Naast de sociale veiligheid van de schoolgemeenschap telt ook de individuele gezondheid van werknemers mee als het gaat om arbeidsomstandigheden. Van Workum: "Ziek worden van het werk vinden we in Nederland niet acceptabel. Het gaat dan niet over griepjes, maar over de gevolgen van te zware belasting door het werk. De Inspectie-SZW, vroeger bekend als de Arbeidsinspectie, geeft in de onderwijssector veel aandacht aan het risico op burn-out. Dit gevaar op schade aan de geestelijke gezondheid is in het onderwijs relatief groot, net als in de zorg. De cijfers laten het zien: van elke drie personen die in Nederland arbeidsongeschikt raken, is er één die vanwege een psychische aandoening zijn of haar werk niet meer kan doen."
Er is daarom meer aandacht nodig voor goede werkomstandigheden, bepleit Voion. "Te veel mensen vallen uit en het verzuim van medewerkers is in vergelijking met andere sectoren hoog, zeker als je kijkt naar het gemiddelde opleidingsniveau van personeel in het onderwijs. We weten dat er niet allemaal 'watjes' werken in het onderwijs. Dus lijkt het erop dat het werk zo slecht is georganiseerd dat mensen moeten verzuimen om het vol te houden."
De problemen zitten zeker niet in ongelukken in de gymzaal of het lokaal voor houtbewerking; als daar iets fout gaat, zijn eigenlijk altijd leerlingen de pineut. Ziekte bij het personeel kent een veel sluipender oorzaak: "Werkdruk", zegt Van Workum. "Er is op veel plaatsen meer aandacht nodig voor de kwaliteit van het werk op school." Met alleen die diagnose is een oplossing echter nog lang niet in zicht. Ondanks de Arbocatalogus-VO, cursussen en talrijke publicaties over goede arbeidsomstandigheden blijft het zoeken naar oplossingen die voor iedereen en overal werken, erkent de programmaleider. "Natuurlijk, als de gevoelde werkdruk veroorzaakt wordt door te veel werk, dan kan een algemene oplossing werken. Maar verschillen tussen mensen, in opvattingen, talenten, passies, levensfase en dergelijke individuele kwaliteiten vragen om maatwerk. De ervaring van werkdruk heeft dan niet te maken met te veel werk, maar met de kwaliteit van dat werk. Het gaat over de sfeer op school, de onderlinge verhoudingen, visie en ambitie in relatie tot mogelijkheden. De arbowet heeft er een term voor: psychosociale arbeidsbelasting, kortweg PSA."
En dat is een onderwerp waar de mr zeker over kan spreken: "De bestuurder moet op grond van de arbowet beleid voeren om PSA terug te dringen of te beheersen. Werknemers mogen immers niet overspannen raken van het werk? De pmr heeft instemmingsrecht op dit beleid en natuurlijk altijd recht van initiatief."
Voion komt dit jaar met meer informatie en adviezen om dit interessante en relevante onderdeel van mr-werk verder uit te diepen, belooft Van Workum.

Verschenen in infomr 1/2014

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren