Joke Sperling ontsluiert mysteries van de Wms

De wet medezeggenschap op scholen is een ingewikkelde wet, vindt juriste Joke Sperling. Daarom schreef ze het onlangs verschenen ‘De Wet medezeggenschap op scholen toegelicht', maar ingewikkeld blijft het: "Ik ben inmiddels een expert, maar moet toch ook nog vaak de wet en de memorie van toelichting erbij pakken om iets na te zoeken. Hoe doen leerkrachten en ouders dat?"

De faciliteitenregeling is ingewikkeld, de geschillenregeling is ingewikkeld en eigenlijk álles aan de Wms is ingewikkeld en gedetailleerd, zegt Joke Sperling. "Er zijn zoveel kleine bepalingen. Die gaan de ene keer over instemming, dan over advies en die bepalingen worden voortdurend aangevuld door de wetgever. Soms gaat het de hele mr aan, dan weer alleen de personeelsgeleding of juist de oudergeleding. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer."
Dat de wet er is gekomen, is natuurlijk een groot goed, benadrukt ze. "Scholen zijn tegenwoordig zo groot en werken steeds professioneler. De mr is dé plek waar serieus wordt mee gekeken. Een forum waar betrokken ouders en personeel met elkaar praten."
Al blijft 'het hele inspraakgebeuren' een typisch Nederlands fenomeen, het is wel iets om te koesteren, zegt ze - even in haar rol als moeder. "Mijn kinderen gaan naar een internationale school in België. Daar is geen mr of iets vergelijkbaars. Als er weer iets aan het curriculum verandert of de schooltijden, heb ik meestal geen idee waarom, laat staan dat ik er als ouder iets over te zeggen heb. Het is ook niet duidelijk tegen wie je daarover iets zou kunnen zeggen. In Nederland weet je altijd: ik kan heel makkelijk naar de mr."

Vrijblijvend
Door de terugtredende overheid is betrokkenheid van ouders en leerkrachten nog belangrijker voor goed onderwijs. Sperling: "Aan de ene kant geeft de overheid veel vertrouwen aan medezeggenschapsraden, maar een mr kan vervolgens nauwelijks iets afdwingen. Er is behoorlijk veel vrijblijvendheid. Je kunt als mr je bezorgdheid uitspreken, je kunt met je vuist op tafel slaan, je kunt naar de geschillencommissie, maar dan houdt het op."
Die geschillenregeling is een pijnpunt voor jurist Sperling. "Je kunt daar als mr niet voor álle geschillen heen. Er vallen dingen tussen de wal en het schip. Soms moet je kiezen tussen de geschillencommissie of de Ondernemingskamer van het hof in Amsterdam. In sommige gevallen moet je voor bepaalde onderdelen naar de geschillencommissie en voor andere naar de Ondernemingskamer. Als het bestuur niets doet met de uitspraak, kun je als mr ook niets afdwingen."
Het onderzoeksrapport 'Een geschil is geen ruzie' van Renée van Schoonhoven toont aan dat besturen uitspraken van de geschillencommissie soms naast zich neerleggen. Sperling: "Dan kun je als mr dus níet naar de kantonrechter, zoals een ondernemingsraad wél kan. En bij de Ondernemingskamer heb je een advocaat nodig, er wordt griffiegeld gerekend. Als ouder of personeelslid zou ik me echt wel drie keer bedenken voor ik zo'n stap zou nemen. En dat zie je ook in de praktijk: een mr stapt daar maar zelden naartoe. De Wms functioneert nu zeven jaar en ik geloof dat er in die tijd maar zeven zaken zijn voorgelegd aan de Ondernemingskamer. Dat zegt genoeg."
Het zou beter zijn om de bevoegdheden van de geschillencommissie uit te breiden, vindt Sperling. "En daar hoort dan bij dat je bij de kantonrechter naleving van de uitspraak van de geschillencommissie kunt afdwingen of een voorlopige voorziening als het bestuur een besluit toch uitvoert zonder dat de mr om instemming of advies is gevraagd."

Faciliteiten
De vrijblijvendheid die ze signaleert in de wet medezeggenschap op scholen, is niet in het gezamenlijke belang van goed onderwijs, vindt Sperling. "En die vrijblijvendheid zit vooral aan de kant van het bestuur. Het bestuur moet de mr tijdig informeren. Over welke termijn hebben we het dan? Dat biedt veel ruimte. Hoeveel faciliteiten krijgt de mr? Dat beslist het bestuur. Je zit als mr altijd in de vragende positie en overal kan discussie over ontstaan. Bovendien heeft elk mr-lid twee petten op: je bent mr-lid en leerkracht/werknemer, of mr-lid en ouder. Dat maakt de positie van de leden van de mr kwetsbaar."
Mr en bestuur zijn eigenlijk geen gelijkwaardige partijen, zegt ze. En als mr loop je snel achter de feiten aan, omdat het een taak is náást je eigenlijke beroep terwijl het voor een bestuurder dagelijks werk is. Joke Sperling: "Het lezen van rapporten, het inschakelen van deskundigen, het verwerken van informatie: voor de leden van de mr is dat allemaal vrijwilligerswerk. Bovendien wisselen de leden van een mr snel en gaat er steeds veel opgebouwde kennis verloren. Dat vergeten mensen, maar het kost zó veel tijd als je het als mr goed wilt doen. Zelfs bestuurders die transparantie en openheid op hun voorhoofd geschreven hebben staan, vinden dat het overleg met een mr soms veel tijd kost. Dus ik snap wel dat het soms botst."

Verschenen in infomr 1/2014

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren