Meerwerf moet van ramkoers af

Twee interim-bestuurders moeten het openbaar onderwijs van Den Helder op de rails krijgen, zodat ook de medezeggenschap hier weer een inhoudelijke bijdrage kan leveren in plaats van te verzanden in loopgravenoorlogen. Het nieuwe bestuur is aangesteld door de gemeente als vervolg op een genadeloos rapport van de vorig jaar ingestelde commissie van goede diensten.
Verstoorde verhoudingen bij de scholengroep voor openbaar primair onderwijs liepen in 2013 uit op een openlijke krachtmeting tussen de algemene directie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Die verzette zich tegen een extra vergoeding van 10 procent bovenop het salaris van de algemene directie. Behalve de gmr kwam ook de inspectie informeren en natuurlijk bemoeide de lokale politiek zich volop met de kwestie toen die eenmaal in de plaatselijke media verscheen. Uitslag: het extraatje was moreel fout en ondeugdelijk geregeld, maar de ontvangers piekeren er niet over het geld terug te betalen.
Net als vele andere steden heeft Den Helder het openbaar onderwijs enkele jaren geleden ondergebracht in een stichting, om zo de gemeentelijke bemoeienis terug te dringen. Het doel was om de scholen slagvaardiger te laten opereren met hogere kwaliteit als gevolg. De bijbehorende cultuuromslag bleef echter uit, blijkt uit het rapport van de commissie van goede diensten die de gang van zaken onder het vergrootglas legde: "Regels gaan voor mensen en wat kan, mag", zo vat de commissie het optreden van de belanghebbenden samen.
Er zijn volgens de commissie meerdere oorzaken voor het onheil in Den Helder: 'onzuivere' omgangsvormen, gebrek aan toezichtsmacht in de organisatie, het goede voorbeeld geven is niet de gewoonte, niemand steekt de hand in eigen boezem. Geen enkele betrokkene wordt gespaard in het rapport, van schooldirecteur tot gemeenteraadslid: "De grote opgave in deze crisis is, dat iedereen zich bewust wordt van de noodzaak om zich anders te gedragen."
Een andere bemiddelaar probeerde in dezelfde periode de verhoudingen tussen algemene directie en gmr te normaliseren. In het onlangs verschenen verslag over die ondersteuning kijkt VOO-adviseur Janny Arends iets rooskleuriger naar de situatie: "De VOO stelt verder vast dat ondanks de onterechte bemoeienis van de lokale politiek met Meerwerf, de bovenschoolse medezeggenschap hier niet onder heeft geleden. De relatie tussen de gmr en de algemene directie is goed; de VOO stelt vast dat beide partijen zich hiervoor merkbaar inspannen." Extra ondersteuning is niet meer nodig, luidt de conclusie.
Bij de personeelsgeleding in de Meerwerf-gmr zijn momenteel drie van de zes zetels vacant doordat leden zich als gevolg van persoonlijke omstandigheden en eerdere conflicten hebben teruggetrokken. De gmr heeft op aandringen van de commissie van goede diensten afgezien van zijn recht om een 'eigen' bestuurslid voor te dragen. Dat geeft de ruimte aan de bestuurders die de gemeente Den Helder heeft geselecteerd. Zij hebben de opdracht om profielen voor hun opvolgers te schrijven, de statuten aan te passen zodat er daadwerkelijk toezicht mogelijk is op de directie, een koers voor de toekomst van Meerwerf op te stellen en dit alles te voorzien van draagvlak binnen de organisatie én bij de gemeente als verantwoordelijke voor het openbaar onderwijs.
De interim-bestuurders hebben beide onderwijservaring: zelfstandig adviseur Jack van Es was tot augustus voorzitter van de stichting Present die het primair onderwijs in West-Friesland verzorgt. Ook was hij van 1994 tot 2010 wethouder in Hoorn. Tweede interim-bestuurder is Ritske van der Veen, directeur van VOS/ABB, de vereniging voor bestuurders en management in het openbaar onderwijs. Het duo is sinds 18 februari aan de slag en verwacht in juli klaar te zijn. Dan is het woord opnieuw aan de gemeenteraad en de diverse belanghebbenden bij Meerwerf.

Verschenen in infomr 1/2014

Categorie

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren