Overplaatsing kan net zo zwaar wegen als ontslag

De sfeer op school staat onder druk en in het team lopen de discussies hoog op. Tijd om in te grijpen, oordeelt het bestuur en het richt zijn pijlen op de adjunct-directeur. Zij moet haar taken direct inleveren, verneemt de mr per e-mail. De reden: "Er hebben zich te vaak incidenten voorgedaan die niet bevorderlijk zijn voor de sfeer in de school en die de gemoederen binnen het team hebben beziggehouden."
Even later blijkt dat het bestuur de ex-adjunct overplaatst naar een andere school. Hoho, zegt de medezeggenschapsraad, daarover hoort het bestuur eerst advies aan de mr te vragen. Het bestuur stribbelt tegen en schermt met een vaker gebruikte smoes in dit soort zaken: het zou om een vrijwillige overplaatsing in goed overleg gaan en dan heeft de mr niets te vertellen. Maar als het bestuur in een situatie als deze het initiatief neemt voor een transfer, erkent de geschillencommissie het stempel 'vrijwillig' niet.
Dat is al uit eerdere uitspraken gebleken. De betrokkene heeft immers geen keus, want als ze weigert volgt onvermijdelijk een ontslagprocedure. Ook dit bestuur moet dus gewoon de mr advies laten geven en zijn voordeel doen met de inzichten van de direct betrokkenen, zoals artikel 22 van de Wet medezeggenschap op scholen voorschrijft.

LCG WMS 105780, 11 september 2013

Verschenen in infomr 1/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren