Hellend draagvlak voor de waarnemend directeur

De zieke directeur van een basisschool blijkt niet meer terug te keren. Het bestuur stelt de mr voor om de waarnemer te houden, maar daar blijkt de medezeggenschapsraad het niet mee eens.
Liefst ziet de mr een reguliere open procedure zoals eerder was afgesproken, maar omdat de zomervakantie dichtbij is rolt er een compromis uit: een draagvlakmeting onder vertegenwoordigers van directieoverleg, lerarenteam, oudervereniging en mr zal extra informatie geven over de geschiktheid van deze kandidaat. Maar die draagvlakmeting komt er niet, omdat het leerkrachtenteam even later het signaal aan het bestuur geeft dat een snelle benoeming van de waarnemer ook kan, op voorwaarde dat de kandidaat 'de communicatie' verbetert. Het bestuur vraagt daarop advies over de benoeming van de waarnemer voor nog een jaar. De mr adviseert negatief en het bestuur benoemt de man toch, met de belofte dat er mediation komt tussen hem en de mr.
Gevolg: de personeelsleden in de mr leggen hun taken neer. De ouderleden spannen een geschil aan om het besluit aan te vechten. En daar krijgt het bestuur de deksel op de neus: als je een benoemingsprocedure afspreekt met de mr, laat je die niet doorkruisen door signalen van een andere betrokken partij. De benoeming kan niet in stand blijven, oordeelt de geschillencommissie. Het bestuur moet weer om de tafel met de voltallige mr, inclusief nieuw gekozen personeelsleden die na de zomervakantie zijn aangetreden.
LCG WMS 105970, 9 december 2013

Verschenen in infomr 1/2014

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren