Hoe vrij is onderwijsvrij?

Op onze school voeren we vijf keer per jaar een persoonlijk ontwikkelingsgesprek met de leerlingen. Dat is een taak voor de mentor en die spreekt elke leerling 30 minuten. Deze dagen zijn zo in een roostervoorstel verwerkt dat de leerling de rest van de dag geen les heeft. Mag de school dit rekenen als onderwijstijd en kan het dan als een halve lesdag tellen? Onze directie sprokkelt met deze halfjes een deel van voorgeschreven onderwijsvrije dagen per leerling bij elkaar en wil dit na na de zomervakantie invoeren.

De wetgever en de CAO-partners hebben dit extra ingewikkeld gemaakt door de zomervakantie in te korten en verschillende compensatieregels af te kondigen voor docenten en leerlingen. Voor beide groepen bestaan er nu 12 onderwijsvrije dagen. Leerlingen hebben er 3 van de 12 vrij en kunnen op de andere 9 op school verwacht worden voor het ophalen van boeken, individuele gesprekken en dergelijke. Van de 12 dagen voor docenten zijn er 5 echt vrij, en die moeten net als een vakantiedag als hele dagen in het rooster staan. De voorgestelde regeling voor de leerlingen klopt niet als de directie daar de 3 dagen voor inzet die zij volledig vrij horen te zijn. De wetgever heeft de ouder- en leerlinggeleding in de medezeggenschapsraad instemmingsrecht gegeven op de activiteiten die vallen onder het begrip onderwijstijd. Dat kan in de mr nog ingewikkelde discussies opleveren, aangezien er ook een verband is met arbeidsvoorwaarden en dergelijke, waarbij de personeelsgeleding de zwaarste stem heeft.

Verschenen in infomr 2/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren