Toehoorders als boemannen

Onze algemeen directeur heeft laten weten dat hij voortaan niet meer alleen aan tafel met de medezeggenschapsraad zit. Sinds enige tijd neemt hij de twee vestigingsdirecteuren mee die de vergadering als toehoorder bijwonen. Kan dat zomaar? Het overleg verloopt nu veel formeler en sommige mr-leden voelen zich op de vingers gekeken door hun directe leidinggevende.

Op veel scholen maakt de medezeggenschapsraad nog geen onderscheid tussen de vergadering in eigen kring en het overleg met de directeur/bestuurder. De AOb adviseert elke mr om geregeld zonder de overlegpartner bij elkaar te komen. Zo kunnen de mr-leden onderling vrij van gedachten wisselen en het gezamenlijke standpunt formuleren. Aansluitend of een volgende keer komt het onderwerp dan aan de orde in het overleg met de bestuurder.

Volgen de wet en het modelreglement is een mr-vergadering openbaar, niet alleen voor de directeur maar voor alle belangstellenden uit de schoolbevolking. Wie er spreekrecht krijgt, bepaalt de vergadering zelf; alleen bij een overlegvergadering beslissen mr en directeur hier samen over. De mr kan ook intern overleg voeren zonder toehoorders en de raad kan stemmingen achter gesloten deuren houden. Indien de personeelsgeleding apart bij elkaar zit, is dat volgens de gebruikelijke reglementen zeker niet openbaar.

Los van al deze formele afwegingen kunt u de gang van zaken en de gevolgen natuurlijk ook bespreken met het directieteam: goede medezeggenschap is ook in hun belang. Hoeveel ruimte de drie directieleden kunnen bemachtigen om het verloop van de mr-vergaderingen te beïnvloeden, bepaalt u uiteindelijk zelf.

Verschenen in infomr 2/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren