Campagne zoekt de stille mr

De scholen waarvan de mr nooit een training volgt. De medezeggenschapsraden die nog niet op het jaarlijkse congres zijn gesignaleerd. De mr-leden die niet goed weten waar te beginnen om het antwoord op hun vragen te vinden. Zij zijn een belangrijke doelgroep voor de campagne versterking medezeggenschap die de gezamenlijke onderwijsorganisaties voorbereiden. Maar hoe vindt een informatiecampagne zo’n ‘stille’ mr die het beschikbare materiaal negeert?

Programmamanager Philippe Abbing hoopt in het najaar de eerste stappen te zetten, maar hij zou eigenlijk allereerst willen weten hoeveel medezeggenschapsraden helemaal buiten het circuit van informatie-uitwisseling en cursussen actief zijn. "Iedereen die trainingen geeft aan deze sector weet dat er zo'n zwijgende groep bestaat. De schattingen lopen uiteen, tot wel 50 procent. Je kunt je afvragen of deze mensen zichzelf op andere manieren op de hoogte houden of dat er een informatietekort is ontstaan. Dat weten we niet, dus een medewerker van onze campagne gaat dit onderzoeken."

De campagne versterking medezeggenschap, een initiatief van de samenwerkende onderwijsorganisaties, presenteert zichzelf op het komende WMS-congres van 12 november. Daar verwacht Abbing onder andere zes handreikingen uit te brengen over de zeven voornaamste thema's van medezeggenschap in het onderwijs:

  • de relatie tussen mr en schoolbestuur
  • de relatie tussen mr en achterban
  • de relatie tussen mr en toezichthouder
  • het onderscheid tussen de mr-vergadering en de overlegvergadering
  • taken en bevoegdheden
  • faciliteiten, informatierecht en professionalisering
  • omgaan met geschillen

Die handreikingen zijn maar een deel van het verhaal. De campagne stuurt namelijk ook adviseurs op pad om medezeggenschapsraden en besturen te assisteren. Op verzoek komen zij langs om vragen te beantwoorden, presentaties te geven en te discussiëren over actuele kwesties. Iedereen kan het werk aan de campagne online volgen op de projectwebsite www.versterkingmedezeggenschap.nl waar eveneens informatie te vinden is over de inzet van digitale media rond medezeggenschap. Op de site is het ook mogelijk suggesties te doen en bijdragen te leveren aan het project. Abbing: "Elke mr kan nu al aan dit project bijdragen."

Het schrijfwerk aan de handreikingen is momenteel in volle gang. De auteurs, afkomstig uit de tien deelnemende onderwijsorganisaties, willen met hun eerste versie in het najaar de praktijk in. Aan de hand van ervaringen met de adviezen zal dan in de loop van 2015 of uiterlijk 2016 een aangevulde versie van de meeste handreikingen
verschijnen, verwacht programmamanager Abbing: "We doen hier niet het zoveelste project met deskundigen zonder het werkveld. Daarom gaan we proactief de markt op en niet afwachtend. Hoe meer medezeggenschapsraden gebruik maken van hun mogelijkheden, des te beter scholen profiteren van de waarde van medezeggenschap."

De campagne begint niet bij nul: er ligt al heel wat papier over de Wet medezeggenschap op scholen en zijn toepassing. Ook de website infowms.nl bevat nuttige documentatie, afkomstig uit de periode van de invoering van de wet. Deze site is sinds die tijd bijgehouden door de stichting Onderwijsgeschillen. Abbing grijpt de gelegenheid aan om de vorm en inhoud van infowms.nl te gaan vernieuwen. Het resultaat daarvan moet ook op 12 november op het WMS-congres te zien zijn.

Verschenen in infomr 2/2014

Categorie

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren