Begroting afgekeurd, directie zet toch door

Onze mr heeft een positief advies over de begroting geweigerd, maar de directie voert haar plannen toch gewoon uit. In onze volgende vergadering moeten we het formatieplan en de lessentabel bespreken die gemaakt zijn op basis van de door ons afgekeurde begroting. Wat is onze bewegingsruimte?

Met het weigeren van een positief advies alleen heeft de medezeggenschapsraad nog geen middel waarmee de raad de financiële afwegingen van het bestuur kan veranderen: de overlegpartner mag een advies naast zich neerleggen. Als dat gebeurt, dient de bestuurder schriftelijk aan de mr te laten weten dat hij het advies niet overneemt. Daarna volgt een overleg om te bekijken of de partijen het alsnog eens kunnen worden. Zo niet, dan geldt een opschortende termijn van zes weken. In deze periode voert de directie het besluit nog niet uit, terwijl de mr kan overwegen of hij naar de geschillencommissie stapt. Indien deze procedure achterwege is gebleven, dan heeft de raad zijn adviesrecht opgebruikt. U doet er goed aan alsnog schriftelijk bij uw directeur aan te geven dat u het formatieplan pas kunt behandelen als de situatie rond de begroting is opgelost.
Met het instemmingsrecht op het formatieplan staat u wat sterker: de formatie wijzigen en mensen overplaatsen is pas mogelijk als de mr heeft ingestemd. Blijft u die instemming weigeren, dan is de beurt aan de bestuurder om naar de geschillencommissie te gaan. Indien uw bestuurder zich van de procedures niets aantrekt en gewoon zijn plannen doorzet, dan kan de mr naar de Ondernemingskamer stappen om naleving van de wet te eisen. Deze procedure vereist een advocaat. Binnen afzienbare tijd komt er een eenvoudiger route voor nalevingsgeschillen bij de geschillencommissie WMS, maar de daartoe noodzakelijke wetswijziging is nog niet door het parlement aangenomen.

Verschenen in infomr 3/2014

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren