Kentalis: Puzzelen voor goed overleg

Hoe regel je de medezeggenschap als meer dan 1600 medewerkers honderden kilometers van elkaar, verspreid over heel Nederland werken? John den Hartog, ambulant begeleider in de regio noord en voorzitter van de gmr van Kentalis, geeft een kijkje in de keuken.

De speciale scholen voor doven en slechthorenden en TOS-leerlingen die onder Kentalis vallen in Nederland liggen -logisch- een flink eind uit elkaar. Er is bijvoorbeeld een school in Zoetermeer, maar ook één in het Brabantse Sint Michielsgestel en in Haren, in de provincie Groningen.

Dat maakt de organisatie van goede medezeggenschap best ingewikkeld, vindt gmr-voorzitter John den Hartog. Het is een flinke logistieke puzzel. Om de reistijden voor iedereen enigszins binnen de perken te houden, vergadert de gmr op twee verschillende lokaties: om en om in Zwolle en Utrecht. De éne keer uitsluitend met gmr-leden, de andere keer wordt de gmr-bijeenkomst gevolgd door overleg met de bestuurder. Maar ook de leden van het dagelijks bestuur van de gmr wonen meer dan 200 kilometer van elkaar verwijderd. Agenda-overleg via mail en telefoon was niet ideaal, vonden alle betrokkenen. "We gaan het nu met Facetime op de iPad proberen." Met die app kun je elkaar zien terwijl je belt.

Altijd vacatures

Den Hartog zit al jaren in de gmr, en voor zover hij weet zijn er altijd vacatures voor dit medezeggenschapsorgaan. "Door de enorme spreiding is het al moeilijk om ouders te vinden die in een regio-mr willen, en voor de gmr is het helemaal ingewikkeld. Op schoolniveau voor de mr lukt het natuurlijk wel om ouders te interesseren." Bovendien: "Het schrikt wel af waar je je in een gmr mee bezig moet gaan houden. Je hebt veel verantwoordelijkheden als je in de gmr van zo'n grote organisatie als de onze gaat zitten. Er rust heel wat op je schouders. Het is wel wat anders dan de mr van een gemiddelde dorpsschool."
De aard en omvang van de organisatie maken dat er 'relatief veel beleidsdocumenten' bij de gmr langskomen, vindt Den Hartog. Hij vindt een ruimhartige faciliteitenregeling, zoals die bij hen is geregeld, daarom ook noodzakelijk. "We hebben een ambtelijk secretaris voor 21,5 uur per week, gmr-leden krijgen 260 uur
op jaarbasis en nog de reistijd erbij. Als voorzitter heb ik nog 85 uur extra. Bovendien hebben we allemaal een iPad gekregen en is er een vergaderwebsite voor de gmr met alle vergaderstukken. Die is zo ingericht dat bepaalde onderdelen worden gedeeld met de bestuurder, en andere onderdelen alleen toegankelijk zijn voor
gmr-leden. Zo kan een deel van het vooroverleg ook digitaal worden gedaan."

Een ambtelijk secretaris is onmisbaar, merkt hij. "Het verzamelen van alle stukken, de notulen uitwerken, een agenda opstellen, de bijbehorende stukken verzamelen, brieven sturen, contact met de achterban onderhouden: het is echt veel werk."

Portefeuilles

Deze gmr werkt in toenemende mate met duidelijke portefeuilles per lid. De aangewezen docent of ouder is over dat onderwerp dan ook woordvoerder in het overleg met de bestuur-der. "We proberen als gmr steeds meer te participeren in overlegstructuren, bijvoorbeeld met P&O, Financiën en werkgroepen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld passend onderwijs. En scholing is belangrijk."

Den Hartog benadrukt dat mr-leden goed moeten weten waar ze het over hebben. "Je gesprekspartner is een professionele bestuurder die de hele dag over alle informatie beschikt."

Eigenlijk is een zittingstermijn van vier jaar te kort voor een gmr-lid, merkt de voorzitter. "Voor je een beetje bent ingewerkt, ben je zó een jaar verder. Het is eigenlijk zonde om maar één termijn te zitten. Na vier jaar heb je net goed door hoe alles werkt, daarna wordt het makkelijker."

De omvang en afstanden bij een organisatie als Kentalis maken het communiceren met de achterban best ingewikkeld, vindt Den Hartog. "We willen als gmr natuurlijk dat er eenduidigheid is in het beleid. Bijvoorbeeld over de afspraken rond het reiskostenbeleid van alle Kentalismedewerkers, of de voorwaarden die aan thuiswerken zijn verbonden en hoe je daarvoor geoutilleerd wordt. Je wilt er als gmr mede voor zorgen dat beleid overal hetzelfde uitpakt."

Sinds enige tijd brengt de gmr daarom digitale nieuwsbrieven uit voor de mr-secretarissen in de regio en op de scholen. "Zo hopen we dat iedereen goed op de hoogte blijft van onze besluiten en wat er speelt. Ook een eigen intranet-gedeelte is daarbij van groot belang."

John den Hartog werkt zelf in de regio Noord: binnen die regio zijn de afstanden tussen de verschillende lokaties sowieso al groot. "Voor de regio-mr plannen we een aantal avonden waar specifiek de ouderonderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen die uitsluitend het personeel aangaan kunnen we dan in vergaderingen overdag behandelen."

Eenpitter

De afgelopen jaren heeft het medezeggenschapsmodel zich ontwikkeld en alles loopt momenteel best goed, vindt Den Hartog. Maar nu komt passend onderwijs eraan. Dit betekent dat Kentalis straks een instelling wordt in plaats van een groep scholen. De instelling heeft nog maar één brin-nummer en dan zijn de regels van de Wms onverbiddelijk: ook deze organisatie met 1600 personeelsleden en tientallen scholen, telt op het gebied van medezeggenschap als een eenpitter, één school. Zo'n eenpitter heeft geen gmr, maar één mr. Voor afzonderlijke vestigingen komen er deelraden en de voormalige regio-mr wordt een regiodeelraad.

Voor de deelraden zijn verkiezingen goed te organiseren, maar hoe het met de vertegenwoordiging per regio in de mr moet, daar wordt op dit moment nog driftig over nagedacht. Alle medewerkers en ouders hebben namelijk stemrecht. Den Hartog: "Komt elke regio met eigen kandidaten die dan eerst zijn gekozen door de medewerkers? Organiseren we dit bijvoorbeeld via kiesgroepen? We willen liever geen 'Poolse landdag' natuurlijk. We overleggen hierover met de juridisch medewerker van onze organisatie en we laten ook de bonden er nog naar kijken. Het moet zo praktisch mogelijk worden geregeld, maar wel binnen de regels van de wet. Het moet formeel natuurlijk wel kloppen allemaal."


Wat doet Kentalis?

  • Kentalis verzorgt zorg en speciaal onderwijs voor kinderen die doof of slechthorend zijn, of taal- ontwikkelingsstoornissen (TOS) hebben. Er vallen ruim 20 scholen voor po en vo, verdeeld over vier regio's onder de organisatie. In totaal hebben ongeveer 6300 leerlingen met Kentalis te maken, via so, vso en ambulante dienstverlening.
  • Elke school heeft nu nog een eigen brin-nummer en een eigen mr. Iedere mr vaardigt één lid af naar één van de vier regio-medezeggenschapsraden. Elke regio- mr heeft weer een vertegenwoordiger in de overkoepelende, landelijke gmr.
  • De medezeggenschapsraad van een school heeft overleg met de teamleider(s) van de betreffende school. De groeps-mr heeft de regiodirecteur als gesprekspartner en de gmr praat met de bestuurder van Kentalis.

 

Verschenen in infomr 3/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren