Vaag ondersteuningsplan moet beter

De ondersteuningsplanraad van een samenwerkingsverband voor passend basisonderwijs heeft na veelvuldig overleg niet ingestemd met het eerste ondersteuningsplan, wat voor het bestuur reden is om naar de geschillencommissie te stappen.

Het eerste ondersteuningsplan is inderdaad onvolledig, erkennen de opstellers. Stem voorlopig in, vraagt het bestuur, dan volgen de verbeteringen nog wel in nader overleg.

Maar het bestuur heeft zichzelf in deze klem gemanoeuvreerd, betoogt de opr. Er was al een voorlopige ondersteuningsplanraad die verschillende problemen in het concept-plan heeft gesignaleerd. Het document dat nu op tafel ligt kent geen schoolondersteuningsprofielen en er ontbreken maatregelen om alle aangesloten scholen op het vereiste basisniveau te brengen.

Voor de geschillencommissie mag zo'n eerste plan best worden bijgewerkt in de loop van het schooljaar. De ondersteuningsplanraad is daar vanzelf bij betrokken omdat hij instemmingsrecht heeft over een wijziging. Maar de basis moet wel deugen, vindt de commissie ook, en dat is hier niet het geval. Scholen, ouders, leerlingen en personeel tasten in het duister wie er recht heeft op welke extra ondersteuning. Over de financiële gevolgen voor het samenwerkingsverband is ook niets te zeggen. Het bestuur moet als de wiedeweerga met een beter plan komen.

LCG WMS 106185, 12 juni 2014

Verschenen in infomr 3/2014

Sleutelwoorden

Deel dit artikel:

Gerelateerde artikelen

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren